Sport experts

Name and surname Gender Expertise Date from Date to Reputation proof Issuer
Ančicová Stanislava Woman rozhodca (rozhodca R3) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Balogh Richard Man rozhodca (rozhodca R1) 15.07.2020 - výpisom z registra trestov SZOŠ
Belicová Elena Woman rozhodca (rozhodca R3) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Brém Knorová Martina Woman rozhodca (rozhodca R3) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Bukovac Maroš Man rozhodca (rozhodca R3) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Bukovac Maroš Man tréner (tréner T1) 08.08.2022 - výpisom z registra trestov SZOŠ
Bukovac Pavol Man rozhodca (rozhodca R1) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Bukovacová Alena Woman tréner (tréner T1) 09.08.2022 - výpisom z registra trestov SZOŠ
Bukovacová Alena Woman rozhodca (rozhodca R3) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Dokupil Rastislav Man rozhodca (rozhodca R3) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Dulák Silvester Man rozhodca (rozhodca R3) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Ďurčo Boris Man rozhodca (rozhodca R2) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Ďuriš Matej Man rozhodca (rozhodca R3) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Féder Medard Man rozhodca (rozhodca R3) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Féder Medard Man funkcionár (funkcionár) 01.01.2001 - čestným vyhlásením SZOŠ
Fedor Jozef Man rozhodca (rozhodca R2) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Formanko Dušan Man funkcionár (funkcionár) 01.01.2001 - čestným vyhlásením SZOŠ
Formanko Dušan Man rozhodca (rozhodca R1) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Franko Stanislav Man rozhodca (rozhodca R3) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Franko Valér Man rozhodca (rozhodca R1) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Furucz Dušan Man rozhodca (rozhodca R1) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Furucz Dušan Man delegát (IOF Event Adviser) 22.09.2015 - čestným vyhlásením IOF
Furucz Ján Man delegát (IOF Event Adviser) 22.09.2015 - čestným vyhlásením IOF
Furucz Ján Man rozhodca (rozhodca R1) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Gajdošík Jozef Man rozhodca (rozhodca R2) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Glončák Peter Man rozhodca (rozhodca R3) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Havlík Adam Man rozhodca (rozhodca R3) 01.08.2023 - čestným vyhlásením komisia rozhodcov SZOŠ
Havlíková Ema Woman rozhodca (rozhodca R3) 01.08.2023 - čestným vyhlásením komisia rozhodcov SZOŠ
Herdová Viktória Woman rozhodca (rozhodca R2) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Hierweg Karol Man rozhodca (rozhodca R2) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Hríbik Miroslav Man rozhodca (rozhodca R3) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Jonáš Martin Man rozhodca (rozhodca R1) 01.06.2022 - čestným vyhlásením
Jonáš Radoslav Man rozhodca (rozhodca R1) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Jonáš Radoslav Man delegát (IOF Event Adviser) 30.10.2010 - čestným vyhlásením IOF
Jurčík Peter Man rozhodca (rozhodca R3) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Kaprál Matúš Man rozhodca (rozhodca R3) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Karch Peter Man rozhodca (rozhodca R3) 01.08.2023 - čestným vyhlásením komisia rozhodcov SZOŠ
Kavecká Soňa Woman rozhodca (rozhodca R1) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Kazík Marian Man rozhodca (rozhodca R2) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Kollár Jaroslav Man rozhodca (rozhodca R2) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Kollár Miroslav Man rozhodca (rozhodca R2) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Kováčová Zuzana Woman rozhodca (rozhodca R3) 01.08.2023 - čestným vyhlásením komisia rozhodcov SZOŠ
Krajčík Michal Man delegát (IOF Event Adviser) 28.09.2015 - čestným vyhlásením IOF
Krajčík Michal Man rozhodca (rozhodca R1) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Krnáč Peter Man rozhodca (rozhodca R2) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Krnáč Peter Man funkcionár (funkcionár) 13.11.2014 - čestným vyhlásením SZOŠ
Krnáčová Zuzana Woman rozhodca (rozhodca R2) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Kubinová Katarína Woman rozhodca (rozhodca R3) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Kuchárik Ján Man rozhodca (rozhodca R2) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Kuchta Ján Man rozhodca (rozhodca R1) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Lago Miroslav Man funkcionár (funkcionár) 01.01.2001 - výpisom z registra trestov
+ čestným vyhlásením
SZOŠ
Lago Miroslav Man rozhodca (rozhodca R3) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Leitnerová Natália Woman rozhodca (rozhodca R3) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Macháček Július Man rozhodca (rozhodca R3) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Máj Štefan Man rozhodca (rozhodca R1) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Máj Štefan Man funkcionár (funkcionár) 01.01.2001 - čestným vyhlásením SZOŠ
Májová Paulína Woman tréner (tréner T5) 30.06.1984 - čestným vyhlásením SZOŠ
Májová Paulína Woman rozhodca (rozhodca R1) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Mazúr Milan Man rozhodca (rozhodca R2) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Miartušová Edita Woman tréner (tréner T1) 16.07.1977 - výpisom z registra trestov SZOŠ
Miček Róbert Man technický pracovník (kartograf) 01.01.2006 - čestným vyhlásením SZOŠ
Miček Róbert Man rozhodca (rozhodca R3) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Mikloš Andrej Man rozhodca (rozhodca R3) 01.08.2023 - čestným vyhlásením komisia rozhodcov SZOŠ
Mikloš Andrej Man rozhodca (rozhodca R3) 01.08.2023 - čestným vyhlásením komisia rozhodcov SZOŠ
Mikluš Marián Man delegát (IOF Event Adviser) 01.03.2024 - čestným vyhlásením IOF
Mikluš Marián Man rozhodca (rozhodca R1) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Mižúr Ján Man rozhodca (rozhodca R3) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Mušinská Eva Woman rozhodca (rozhodca R3) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Mušinský Tomáš Man rozhodca (rozhodca R2) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Myhovych Khrystyna Woman rozhodca (rozhodca R3) 01.08.2023 - čestným vyhlásením komisia rozhodcov SZOŠ
Nemček Miloslav Man rozhodca (rozhodca R2) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Nemec Juraj Man rozhodca (rozhodca R1) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Nemec Juraj Man delegát (IOF Event Adviser) 11.02.2016 - čestným vyhlásením IOF
Novota Mikuláš Man rozhodca (rozhodca R3) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Palička Miroslav Man rozhodca (rozhodca R3) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Papuga František Man rozhodca (rozhodca R1) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Papugová Elena Woman rozhodca (rozhodca R3) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Patráš Andrej Man rozhodca (rozhodca R1) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Patráš Andrej Man funkcionár (funkcionár) 02.12.2018 - čestným vyhlásením SZOŠ
Patráš Igor Man rozhodca (rozhodca R1) 25.04.2023 - čestným vyhlásením SZOŠ
Patráš Igor Man funkcionár (funkcionár) 01.01.2001 - čestným vyhlásením SZOŠ
Petrinec Andrej Man rozhodca (rozhodca R3) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Petrinec Milan Man rozhodca (rozhodca R1) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Piják Ondrej Man rozhodca (rozhodca R2) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Pijáková Barbora Woman rozhodca (rozhodca R3) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Pilát Miroslav Man rozhodca (rozhodca R3) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Poláček Lukáš Man rozhodca (rozhodca R3) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Poláček Pavol Man rozhodca (rozhodca R1) 01.08.2023 - čestným vyhlásením komisia rozhodcov SZOŠ
Poláček Pavol Man rozhodca (rozhodca R2) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Poláček Pavol Man funkcionár (funkcionár) 01.01.2001 - čestným vyhlásením SZOŠ
Pollák Jozef Man tréner (tréner T4) 30.01.2006 - výpisom z registra trestov SZOŠ
Pollák Jozef Man funkcionár (funkcionár) 01.01.2001 - výpisom z registra trestov SZOŠ
Pollák Jozef Man delegát (IOF Event Adviser) 28.09.2015 - výpisom z registra trestov IOF
Pollák Jozef Man rozhodca (rozhodca R1) 15.07.2020 - výpisom z registra trestov SZOŠ
Polónyiová Darina Woman rozhodca (rozhodca R3) 15.07.2020 - výpisom z registra trestov
+ čestným vyhlásením
SZOŠ
Porubský Július Man rozhodca (rozhodca R3) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Prékopová Jana Woman rozhodca (rozhodca R3) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Priesol František Man rozhodca (rozhodca R3) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Repáč Ivan Man rozhodca (rozhodca R3) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Roháč Igor Man rozhodca (rozhodca R3) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Roháč Zdenko Man rozhodca (rozhodca R1) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Šabo Mikuláš Man rozhodca (rozhodca R2) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Sádecká Judita Woman rozhodca (rozhodca R3) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Schenková Katarína Woman administrátor (administrátor) 16.03.2019 - čestným vyhlásením SZOŠ
Schenková Katarína Woman rozhodca (rozhodca R3) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Sláma Peter Man rozhodca (rozhodca R3) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Slámová Jana Woman rozhodca (rozhodca R3) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Šmelík Juraj Man rozhodca (rozhodca R2) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Šmelíková Barbora Woman rozhodca (rozhodca R1) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Šmelíková Hana Woman rozhodca (rozhodca R1) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Šmelíková Hana Woman tréner (tréner T1) 09.08.2022 - výpisom z registra trestov SZOŠ
Šmelíková Jana Woman rozhodca (rozhodca R3) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Sohler Valter Man rozhodca (rozhodca R1) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Sohlerová Andrea Woman rozhodca (rozhodca R2) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Šoltés František Man rozhodca (rozhodca R2) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Šoltés Pavol Man rozhodca (rozhodca R3) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Spišiak Marian Man rozhodca (rozhodca R3) 01.08.2023 - čestným vyhlásením komisia rozhodcov SZOŠ
Stasz Michal Man rozhodca (rozhodca R3) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Štefko Izabela Woman tréner (tréner T5) 07.04.2022 - výpisom z registra trestov
Šurgan Štefan Man tréner (tréner T1) 09.08.2022 - výpisom z registra trestov SZOŠ
Šurgan Štefan Man rozhodca (rozhodca R1) 15.07.2020 - čestným vyhlásením
Szabó Rastislav Man rozhodca (rozhodca R2) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Tysz Adam Man rozhodca (rozhodca R3) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Tysz Vladimír Man rozhodca (rozhodca R3) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Urban Marek Man rozhodca (rozhodca R1) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Urbanová Monika Woman cvičiteľ (cvičiteľ) 04.10.2018 - čestným vyhlásením SZOŠ
Vachová Veronika Woman rozhodca (rozhodca R1) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Václavík Martin Man rozhodca (rozhodca R1) 10.03.2023 - čestným vyhlásením SZOŠ
Vandlíček Peter Man rozhodca (rozhodca R1) 10.03.2023 - čestným vyhlásením SZOŠ
Vandlíček Peter Man funkcionár (funkcionár) 01.01.2001 - čestným vyhlásením SZOŠ
Vávrová Beata Woman rozhodca (rozhodca R2) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Veselovský Rastislav Man rozhodca (rozhodca R1) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Vorlíček Peter Man rozhodca (rozhodca R3) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Vorlíčková Barbora Woman rozhodca (rozhodca R2) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Wallner Jozef Man rozhodca (rozhodca R1) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ