Changelog

1.7.2 - 24.11.2018
 - drobné vylepšenia a opravy, zapracovanie pripomienok klubov
 - evidencia účastí rozhodcov na seminároch (nový typ)
 - výpočet dlhodobých súťaží v OB - pohár predsedu a súťaž družstiev

1.7.1 - 4.11.2018
 - drobné vylepšenia a zapracovanie pripomienok klubov
 - zosúladenie DB modelu s požiadavkami IS športu (pretekári a odborníci)

1.7 - 1.11.2018
 - rozhranie pre správu talentovaných pretekárov
 - rozhranie pre správu reprezentácií
 - rozhranie pre správu športových odborníkov
 - integrácia reprezentácií do výpočtu skupín pre tvorbu štartovných listín

1.6 - 30.8.2018
 - prepojenie na štátny IS športu cez webservices
 - implementácia webservice na export klubov
 - implementácia webservice na export pretekárov
 - implementácia webservice na export aktivity pretekárov
 - implementácia webservice na export odborníkov v športe a odborností
 - úvodný export dát SZOŠ do IS športu cez webservices

1.5.2 - 30.4.2018
 - bezpečnostné aktualizácie CMS

1.5.1 - 25.3.2018
 - pridané rozhranie pre správu prihlášok usporiadateľským klubom
 - doplnená možnosť generovania príjmového dokladu na základe údajov o platbách jednotlivých prihlášok (suma vs bilancia) - excel

1.5 - 11.3.2018
 - pridaná možnosť nastavenia informácii o dĺžkach a parametroch tratí
 - nastavenie automatického importu parametrov tratí z IOF XML v3, ak sú tieto informácie dostupné

1.4.5 - 5.3.2018
 - úprava exportov pre štátny IS

1.4.4 - 22.2.2018
 - pridaná štatistika aktivity rozhodcov
 - pridaný export výsledkov do IOF XML v2

1.4.3 - 7.2.2018
 - pridaná možnosť importu platieb za prihlášky z formátu SEPA XML

1.4.2 - 24.1.2018
 - pridaná evidencia rozhodcov pretekov
 - pridané identifikátory prihlášok pre použitie v platbách za prihlášky
 - úprava zvýhodnených cien štartovného (pri prihlásení na všetky etapy)
 - spustenie registrácií do IS aj pre pretekárov a kluby mimo SZOŠ

1.4.1 - 8.1.2018
 - pridaný export výsledkov do IOF XML v3 a XLS
 - pridaný export prihlášok do IOF XML v3
 - pridaný import výsledkov z jednoduchého XLS formátu 
 - bezpečnostné ošetrenia a ladenie drobných chýb a pripomienok

1.4 - 19.11.2017
 - upgrade modulov, systému a témy
 - UX a UI vylepšenia, úprava formulárov, tlačidiel a rozmiestnenia prvkov
 - pridané sekcie changelog a help

1.3.1 - 24.9.2017
 - zapracovaný ďalších export pre štátny IS - mládež do 23 rokov
 - úprava a ladenie systému prihlášok, cien a nastavení
 - drobné ladenie systému

1.3 - 9.9.2017
 - zoznam talentovanej mládeže a športových odborníkov
 - úpravy pre splnenie povinnosti evidencií kvôli nefunkčnosti štátneho IS športu
 - úprava viditeľnosti niektorých údajov, ladenie

1.2.1 - 7.6.2017
 - úprava systému výsledkov pre kompatibilitu s Trail-O odvetvím

1.2 - 16.5.2017
 - pridané ďalšie exporty prihlášok, vrátane informácií o rankingových umiestneniach
 - vylepšenia výpisov pretekárov, pretekov a výsledkov, optimalizácie
 - ladenie prihláškového systému z reálnych feedback dát
 - pridanie systému na evidenciu platieb klubov za registrácie

1.1 - 26.3.2017
 - ladenie systému virtuálnych registrácií, úpravy
 - doplnenie historických údajov pre kluby a registrácie
 - športoví odborníci a príslušnosti športových odborníkov - exporty pre štátny IS
 - prepojenie s webom SZOŠ cez API - zoznam pretekov, dokumentov k pretekom a automatické generovanie noviniek

1.0 - 15.3.2017
 - spustená prvná verejná verzia IS dostupná pre SK kluby
 - registrácie mimo členské kluby SZOŠ nie sú povolené

0.9.1 - 5.3.2017
 - exporty prihlášok do formátu XLS
 - sprístupnenie EN jazykovej verzie

0.9 - 28.02.2017
 - implementácia prepojenia na štátny informačný systém športu
 - úprava DB štruktúr, úprava formulárov, exporty

0.8.2 - 25.2.2017
 - doplnená funkcionalita žiadostí (registrácie, prestupy, rušenie), systém schvaľovania
 - optimalizácia kódu, zapracovanie pripomienok

0.8.1 - 20.11.2016
 - úprava formulárov, ladenie systému a optimalizácia
 - dotiahnutie agendy rankingu a výsledkov

0.8 - 3.11.2016
 - implementácia systému na výpočet rankingu

0.7 - 30.10.2016
 - agenda spracovania výsledkov pretekov, editácia výsledkov, pridávanie výsledkov

0.6 - 25.10.2016
 - importy výsledkov z meracích systémov (MeOS, IOF XML v2, IOF XML v3, OrienteeringOnline, SZOŠ formát)

0.5 - 16.6.2016
 - implementácia modulu pre prihlasovanie
 - implementácia modulu pre výsledky

0.4 - 5.6.2016
 - ukončenie implementácie základných modulov pre IS - kluby, preteky, pretekári a registrácie
 - import dát zo starých systémov SZOŠ (preteky, dokumenty, databáza)