FAQ

 1. Prihlásenie do systému a používateľský účet
  1. Ako zaregistrujem nový účet do systému
  2. Zabudol som svoje prihlasovacie údaje
  3. Ako si zmením SI čip, alebo iné svoje údaje
 2. Prihlasovanie sa na preteky
  1. Ako sa môžem prihlásiť na preteky
  2. Ako sa prihlásim na preteky mimo súťaž
  3. Ako a kedy sa môžem odhlásiť z pretekov
 3. Výsledky a ranking
  1. Nefigurujem v rankingových výsledkoch pretekov
  2. Ako často sa vypočívata ranking
 4. Správa pretekov
  1. Aké preteky môžem vytvoriť
  2. Môžem prideliť práva na tieto preteky aj pre iné osoby
  3. Nemôžem zmeniť kategórie pretekov
  4. Nemôžem upravovať preteky, aj keď patria môjmu klubu
  5. Nemám možnosť spravovať kategórie, ceny, alebo termíny prihlášok v pretekoch
 5. Správa klubu a pretekárov
  1. Ako si pridám nového člena klubu
  2. Na čo sú potrebné všetky údaje pretekára v časti "Identifikačné údaje - IS športu"
 6. Problémy a ostatné
  1. Našiel som chybu, neviem si poradiť, alebo hľadám kontakt
  2. Kto je autorom IS SZOŠ

 


 

1. Prihlásenie do systému a používateľský účet

1.1. Ako zaregistrujem nový účet do systému

Ak nie ste členom niektorého z klubov patriacich do SZOŠ, môžete sa zaregistrovať na nasledovnej adrese: https://is.orienteering.sk/user/registration. Pri registrácii je možné vybrať z existujúcich klubov, alebo si založiť nový, ak klub ešte v systéme neexistuje. Ak ste členom niektorého z klubov patriacich do SZOŠ a máte záujem o prístup do systému, kontaktujte svojho vedúceho klubu, ktorý Vám môže vytvoriť účet.

1.2. Zabudol som svoje prihlasovacie údaje

Na stránke prihlásenia je možné prekliknúť na záložku zabudnuté heslo, kde je v prípade znalosti vlastného emailu, resp. názvu účtu možné nechať si poslať informácie pre resetovanie hesla. Na email dostanete odkaz, kliknutím naň Vás systém prihlási a vyzve na nastavenie nového hesla.

1.3. Ako si zmením SI čip, alebo iné svoje údaje

Po prihlásení sa a kliknutí na svoj profil má každý možnosť upraviť svoj profil, alebo si zmeniť heslo. 

 

2. Prihlasovanie sa na preteky

2.1. Ako sa môžem prihlásiť na preteky

Podľa pravidiel SZOŠ na preteky prihlasujú predovšetkým kluby, nie jednotlivci samostatne. Aby mal jednotlivec možnosť prihlasovať sa na preteky za svoj klub, musí to klub explicitne povoliť. V opačnom prípade je potrebné kontaktovať osobu z klubu, ktorá má príslušné práva na prihlasovanie na preteky.

2.2. Ako sa prihlásim na preteky mimo súťaž

Prihlásenie na preteky mimo súťaž aktuálne nie je dostupné.

2.3. Ako a kedy sa môžem odhlásiť z pretekov

Odhlásiť sa z pretekov je možné prostredníctvom osoby, ktorá má na to práva a to najneskôr do vypršania posledného termínu prihlášok. V opačnom prípade je potrebné kontaktovať organizátora pretekov so žiadosťou o odhlásenie.

 

3. Výsledky a ranking

3.1. Nefigurujem v rankingových výsledkoch pretekov

Najčastejšou príčinou tohto je, že v prihláške nebolo uvedené (správne) registračné číslo a klub, ktorý výsledky spracovával (resp. importoval do IS) nenapároval daný výsledok na registráciu. V takomto prípade sa odporúčame obrátiť na organizátora pretekov, aby výsledky manuálne upravil (čím skôr, tým lepšie). Po úprave výsledkov je nutné počkať na nasledujúci termín prepočtu rankingu (prepočet prebieha raz mesačne), následne sa objavíte v rankingových výsledkoch už korektne. Ďalšou možnosťou je, že ste v prihláške nemali registračné číslo a zároveň bolo Vaše meno v prihláške uvedené v tvare nejakej zdrobneniny (napr. Evka). Povinnosťou klubu nie je skúmať všetky možnosti mena pretekára - systém ponúka nápovedu podľa mena uvedeného v prihláške. Ak sa v ňom nachádza preklep, alebo zdrobnenina, šanca, že klub, ktorý výsledky spracováva daného pretekára spáruje, je malá. Preto prosíme, prihlasujte sa reálnymi menami!

3.2. Ako často sa vypočívata ranking

Ranking sa prepočítava každý mesiac - vždy všetky preteky v danom období opakovane.

 

4. Správa pretekov

4.1. Aké preteky môžem vytvoriť

Klub môžu vytvoriť iba oblastné preteky, verejné preteky a ostatné. Vyššie hodnotené preteky vytvára SZOŠ a kluby majú iba obmedzené práva pri ich editácii.

4.2. Môžem prideliť práva na tieto preteky aj pre iné osoby

Áno - je potrebné nastaviť v správe klubu práva pre osobu, ktorej chcete tento prístup udeliť. Pretekový administrátor môže spravovať všetky preteky daného klubu. Momentálne nie je možné prideliť tieto práva osobe z iného klubu.

4.3. Nemôžem zmeniť kategórie pretekov

Kategórie pretekov vyššieho významu (napr. SRJ, MSR, a pod.) sú predvolené v súlade s vykonávacími predpismi a sú zamknuté. Organizátor môže meniť, resp. pridávať iba doplnkové kategórie, ktoré nespadajú do kompetencie SZOŠ.

4.4. Nemôžem upravovať preteky, aj keď patria môjmu klubu

Preteky je možné upravovať maximálne 2 mesiace po ich ukončení. Neskôr je potrebné kontaktovať SZOŠ.

4.5. Nemám možnosť spravovať kategórie, ceny, alebo termíny prihlášok v pretekoch

Základom pre plnohodnotnú prácu s pretekmi je možnost "Preteky nie sú spravované týmto IS (iba zobrazovanie)". V prípade, ak  je zvolené "áno", preteky sú iba informačného charakteru. Pre plnohodnotnú prácu s pretekmi je potrebné zvoliť možnosť "nie".

 

5. Správa klubu a pretekárov

5.1. Ako si pridám nového člena klubu

Nového člena klubu je možné vytvoriť z detailu klubu v časti registrácie. Je potrebné vypniť údaje o pretekárovi. Po pridaní sa vytvorí virtuálna registrácia, ktorá už je členom klubu, ale nie plnohodnotným členom SZOŠ. Pre plnohodnotné členstvo je potrebné vyplniť všetky údaje z časti "Identifikačné údaje - IS športu", odoslať žiadosť o registráciu (toto je možné vykonať priamo z detailu pretekára), následne zaplatiť registračný poplatok SZOŠ a zaslať rodné číslo pretekára. Po splnení všetkých podmienok bude žiadosť o registráciu schválená. Stav žiadostí je možné vidieť v detaile klubu. Druhou možnosťou je pridanie už existujúcej osoby z IS. V tomto prípade je potrebné vybrať daného pretekára (napísaním jeho mena a priezviska) a následne, z bezpečnostných dôvodov zadať jeho dátum narodenia. V prípade, ak sa tieto údaje budú zhodovať, danému pretekárovi sa vytvorí virtuálna registrácia v novom klube. V jednom čase však môže existovať iba jedna reálna registrácia, takže aj keď pretekár môže byť členom viac klubov, spravidla vo všetkých ostatných bude figurovať iba ako virtuálna registrácia.

5.2. Na čo sú potrebné všetky údaje pretekára v časti "Identifikačné údaje - IS športu"

Všetky údaje sú potrebné pre evidenciu v Informačnom systéme Ministerstva školstva. Bez ich uvedenia nemôže byť pretekár členom SZOŠ.

 

6. Problémy a ostatné

6.1. Našiel som chybu, neviem si poradiť, alebo hľadám kontakt

Na tejto stránke nájdete všetky dôležité informácie k používaniu tohto informačného systému. V prípade, ak napriek týmto informáciám máte nejaký problém, kontaktujte nás prosím na: webmaster@orienteering.sk.

6.2. Kto je autorom IS SZOŠ

Autorom IS SZOŠ je Juraj Nemec ml. V úvodných fázach sa na analýzach a vývoji podieľali aj Ján Furucz a Rastislav Szabó.