Tvorba kalendára

Na tejto stránke nájdete zoznam všetkých návrhov termínov pretekov pre jednotlivé roky (prepnúť rok je možné použitím filtra). V prípade, ak máte záujem o konkrétny termín pretekov a prihlasovanie na tieto preteky je otvorené, môžete prihlásiť záujem svojho klub po kliknutí na "Zobraziť" a následne na odkaz "Prihlásiť záujem klubu". Pokiaľ sa rozhodnete prihlášku zrušiť, môžete tak urobiť dokiaľ je termín ešte otvorený (resp. kým nebude vybraný víťazný klub). Ďalšie zmeny sú následne možné cez sekciu OB SZOŠ.