Správa výsledkov

Po ukončení pretekov je potrebné nahrať výsledky pretekov. Ak bol použitý systém SportIdent, využijeme na to možnosť „importovať výsledky“ v detaile pretekov. V prvom kroku vyberieme etapu (pokiaľ mali preteky viac ako jednu), následne prejdeme do časti „Import výsledky z O-systémov“. Tam vyberieme formát, v akom chceme vložiť súbor (závisí od systému na správu pretekov - viď formáty pre import výsledkov), nahráme daný súbor v klikneme na „Importovať“. V ďalšom kroku sa zobrazia všetky kategórie, ktoré sa našli do výsledkoch. Tieto kategórie je potrebné napárovať na kategórie pretekov. Ak sú názvy zhodné, kategórie sa predvyplnia aj samé. Ak nie, je tak potrebné urobiť manuálne.

Ak nejaká kategória chýba v kategóriách pretekov, odporúčam si otvoriť novú záložku, ísť do správy kategórií pretekov a vytvoriť ju. Následne sa vrátiť na import, obnoviť stránku a nastaviť priradenie znovu. Nová kategória sa už objaví v zozname.

Keď dokončíme párovanie kategórií, potvrdíme formulár tlačidlom na konci stránky a pokračujeme na výsledky. Zobrazia sa naimportované výsledky, ktoré je možné upraviť (iba v rozsahu napárovania na pretekára).

Vo výsledkoch hneď vidíme, ktorých pretekárov sa nepodarilo napárovať na registráciu (sú to tí, ktorí nemajú nič v poli pretekár). Týchto je možné manuálne doplniť, aby im boli započítané body do rankingu, alebo tiež účasť na pretekoch pre výkazy do štátneho IS športu. Pretekárovu registráciu doplníme tak, že klikneme do boxu pretekár. Systém automaticky doplní jeho meno a pokiaľ sa nájde, je možné ho jednoduchým kliknutím vybrať a pokračovať ďalej. Okrem toho je môžné písať do poľa pretekár meno pretekára, ktorého hľadáme (v prípade, ak sa meno nezhoduje, alebo z iných dôvodov). Klikneme na požadovaný výsledok a pretekár sa vyberie. Následne môžeme pokračovať ďalšími pretekármi. Keď úpravu dokončíme, je potrebné v spodnej časti formulára kliknúť na tlačidlo „Uložiť“, inak sa zmeny neuložia!

Ak nepoužijeme SportIdent, je možné importovať výsledky z prihlášok cez voľbu „Import pretekárov z prihlášok“. Následne je potrebné v časti „upraviť výsledky“ doplniť jednotlivé parametre výsledkov a uložiť formulár. Druhou možnosťou je manuálne pridávanie výsledkov.