Správa pretekárov

Ku správe pretekárov klubu je možné sa dostať cez menu KLUBY a kliknutím na vlastný klub. V časti „Pretekári klubu“ vidíme zoznam aktuálnych registrácií v klube (podľa typov), prípadne nižšie tiež historické registrácie. Spravovať môžeme iba pretekárov, ktorí majú aktívnu registráciu v danom klube, ktorého správcom sme. Prejdeme na riadok požadovaného pretekára a klikneme na akciu:

Upraviť pretekára:

Zobrazí formulár na úpravu pretekára a jeho údajov. V profile je možné vyplniť rozličné údaje, pričom dôležité sú najmä údaje v časti „Identifikačné údaje IS športu“. Ak chceme vytvoriť systémový prístup pre pretekára, vyberieme v časti „Systémové konto“ možnosť Áno a vyplníme požadované údaje. Je nutné použiť emailovú adresu a používateľské meno, ktoré v systéme ešte nie sú použité u iného pretekára. Požadované polia sú označené hviezdičkou.

Pokiaľ sa tam táto položka nenachádza, pretekár má už systémové konto vytvorené.

 

Pridať nového pretekára:

Ak chceme vytvoriť nového pretekára, ktorý ešte v systéme neexistuje, použijeme túto možnosť. Po kliknutí sa zobrazí formulár podobný tomu pri úprave pretekára. Vyplníme požadované polia a uložíme. Táto akcia vytvorí virtuálnu registráciu v klube.

Pridať existujúceho pretekára:

Túto možnosť použijeme vtedy, ak chceme pridať do klubu pretekára, ktorý už v systéme existuje. Kliknutím na tlačidlo sa zobrazí zoznam všetkých existujúcich pretekárov, z ktorých je možné pridať (pretekára je možné vybrať začatím písania jeho mena do príslušného poľa). Pre overenie je nutné zadať dátum narodenia daného pretekára. Po úspešnom overení sa pretekár do klubu pridá a vytvorí sa mu virtuálna registrácia.