Prihlasovanie na preteky

Kluby prihlasujú jednotlivých pretekárov, prípadne sa pretekári prihlasujú v rámci klubu aj sami, ak im na to klub dal oprávnenie. 

V prihláške je možné zvoliť pretekára zo zoznamu klubových registrácii a to tak, že sa začne písať meno pretekára a systém ho automaticky ponúkne na výber. Následne sa predvyplnia polia, ktoré tým pádom nie je možné meniť. Je možné zmeniť číslo SportIdent, nastaviť kategórie pre každú etapu a prípadne vybrať extra služby. Takisto je možné napísať poznámku ku konkrétnej prihláške pretekára. V prípade, ak sa jedná o prihlášku mimo pretekárov, ktorí sú evidovaní v IS (napr. príležitostní - ktorým ale tiež odporúčame vytvorenie virtuálnej registrácie), tak je možné zadať priamo Meno, Priezvisko, Registračné číslo, Sportident a ďalšie polia, ako pri prvom prípade. Všetkých, ktorých má daný klub evidovaných ale odporúčame prihlasovať cez výber pretekára.

Ak sa prihlasuje pretekár sám, má automaticky vyplnené informácie o sebe a môže takisto nastaviť iba SportIdent a údaje o kategóriách a službách.

Tlačidlo uložiť a pokračovať slúži na to, že po úspešnom uložení prihlášky obnoví stránku a je možné prihlasovať ďalšieho pretekára. Tlačidlo uložiť a zatvoriť naopak presmeruje po uložení na detail prihlášky.

Po prihlásení klub vidí svoju prihlášku aj s potrebnými informáciami (pozn. niektoré akcie sú dostupné iba pre správcu pretekov):

Klub môže pridať poznámku k prihláške, vidí bilanciu prihlášky - tj. celkovú sumu a tiež sumu, ktorú uhradil (tieto sumy eviduje správca pretekov). Takisto sú dostupné informácie o vytvorení a zmenách prihlášky, zoznam prihlásených  a tiež je možné vykonávať akcie nad každým prihláseným (za predpokladu otvorených prihlášok). Prihlášku pretekára je možné zmeniť, alebo odstrániť. Voľba komentár zobrazí komentár k prihláške pretekára, ak taký existuje. Export prihlášky exportuje do Excelu zoznam prihlásených, ako poklady pre klub (vrátane súm).

Pretekári sa môžu prihlasovať a je možné robiť zmeny v prihláškach klubmi až do vypršania posledného termínu pretekov.