Športoví odborníci

Meno a priezvisko Pohlavie Odbornosť Dátum od Dátum do Bezúhonnosť Vydal
Ančicová Stanislava Žena rozhodca (rozhodca R3) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Balogh Richard Muž rozhodca (rozhodca R1) 15.07.2020 - výpisom z registra trestov SZOŠ
Belicová Elena Žena rozhodca (rozhodca R3) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Brém Knorová Martina Žena rozhodca (rozhodca R3) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Bukovac Maroš Muž rozhodca (rozhodca R3) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Bukovac Maroš Muž tréner (tréner T1) 08.08.2022 - výpisom z registra trestov SZOŠ
Bukovac Pavol Muž rozhodca (rozhodca R1) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Bukovacová Alena Žena tréner (tréner T1) 09.08.2022 - výpisom z registra trestov SZOŠ
Bukovacová Alena Žena rozhodca (rozhodca R3) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Dokupil Rastislav Muž rozhodca (rozhodca R3) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Dulák Silvester Muž rozhodca (rozhodca R3) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Ďurčo Boris Muž rozhodca (rozhodca R2) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Ďuriš Matej Muž rozhodca (rozhodca R3) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Féder Medard Muž rozhodca (rozhodca R3) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Féder Medard Muž funkcionár (funkcionár) 01.01.2001 - čestným vyhlásením SZOŠ
Fedor Jozef Muž rozhodca (rozhodca R2) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Formanko Dušan Muž funkcionár (funkcionár) 01.01.2001 - čestným vyhlásením SZOŠ
Formanko Dušan Muž rozhodca (rozhodca R1) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Franko Stanislav Muž rozhodca (rozhodca R3) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Franko Valér Muž rozhodca (rozhodca R1) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Furucz Dušan Muž rozhodca (rozhodca R1) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Furucz Dušan Muž delegát (IOF Event Adviser) 22.09.2015 - čestným vyhlásením IOF
Furucz Ján Muž delegát (IOF Event Adviser) 22.09.2015 - čestným vyhlásením IOF
Furucz Ján Muž rozhodca (rozhodca R1) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Gajdošík Jozef Muž rozhodca (rozhodca R2) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Glončák Peter Muž rozhodca (rozhodca R3) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Havlík Adam Muž rozhodca (rozhodca R3) 01.08.2023 - čestným vyhlásením komisia rozhodcov SZOŠ
Havlíková Ema Žena rozhodca (rozhodca R3) 01.08.2023 - čestným vyhlásením komisia rozhodcov SZOŠ
Herdová Viktória Žena rozhodca (rozhodca R2) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Hierweg Karol Muž rozhodca (rozhodca R2) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Hríbik Miroslav Muž rozhodca (rozhodca R3) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Jonáš Martin Muž rozhodca (rozhodca R1) 01.06.2022 - čestným vyhlásením
Jonáš Radoslav Muž rozhodca (rozhodca R1) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Jonáš Radoslav Muž delegát (IOF Event Adviser) 30.10.2010 - čestným vyhlásením IOF
Jurčík Peter Muž rozhodca (rozhodca R3) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Kaprál Matúš Muž rozhodca (rozhodca R3) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Karch Peter Muž rozhodca (rozhodca R3) 01.08.2023 - čestným vyhlásením komisia rozhodcov SZOŠ
Kavecká Soňa Žena rozhodca (rozhodca R1) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Kazík Marian Muž rozhodca (rozhodca R2) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Kollár Jaroslav Muž rozhodca (rozhodca R2) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Kollár Miroslav Muž rozhodca (rozhodca R2) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Kováčová Zuzana Žena rozhodca (rozhodca R3) 01.08.2023 - čestným vyhlásením komisia rozhodcov SZOŠ
Krajčík Michal Muž delegát (IOF Event Adviser) 28.09.2015 - čestným vyhlásením IOF
Krajčík Michal Muž rozhodca (rozhodca R1) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Krnáč Peter Muž rozhodca (rozhodca R2) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Krnáč Peter Muž funkcionár (funkcionár) 13.11.2014 - čestným vyhlásením SZOŠ
Krnáčová Zuzana Žena rozhodca (rozhodca R2) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Kubinová Katarína Žena rozhodca (rozhodca R3) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Kuchárik Ján Muž rozhodca (rozhodca R2) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Kuchta Ján Muž rozhodca (rozhodca R1) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Lago Miroslav Muž funkcionár (funkcionár) 01.01.2001 - výpisom z registra trestov
+ čestným vyhlásením
SZOŠ
Lago Miroslav Muž rozhodca (rozhodca R3) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Leitnerová Natália Žena rozhodca (rozhodca R3) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Macháček Július Muž rozhodca (rozhodca R3) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Máj Štefan Muž rozhodca (rozhodca R1) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Máj Štefan Muž funkcionár (funkcionár) 01.01.2001 - čestným vyhlásením SZOŠ
Májová Paulína Žena tréner (tréner T5) 30.06.1984 - čestným vyhlásením SZOŠ
Májová Paulína Žena rozhodca (rozhodca R1) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Mazúr Milan Muž rozhodca (rozhodca R2) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Miartušová Edita Žena tréner (tréner T1) 16.07.1977 - výpisom z registra trestov SZOŠ
Miček Róbert Muž technický pracovník (kartograf) 01.01.2006 - čestným vyhlásením SZOŠ
Miček Róbert Muž rozhodca (rozhodca R3) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Mikloš Andrej Muž rozhodca (rozhodca R3) 01.08.2023 - čestným vyhlásením komisia rozhodcov SZOŠ
Mikloš Andrej Muž rozhodca (rozhodca R3) 01.08.2023 - čestným vyhlásením komisia rozhodcov SZOŠ
Mikluš Marián Muž delegát (IOF Event Adviser) 01.03.2024 - čestným vyhlásením IOF
Mikluš Marián Muž rozhodca (rozhodca R1) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Mižúr Ján Muž rozhodca (rozhodca R3) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Mušinská Eva Žena rozhodca (rozhodca R3) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Mušinský Tomáš Muž rozhodca (rozhodca R2) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Myhovych Khrystyna Žena rozhodca (rozhodca R3) 01.08.2023 - čestným vyhlásením komisia rozhodcov SZOŠ
Nemček Miloslav Muž rozhodca (rozhodca R2) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Nemec Juraj Muž rozhodca (rozhodca R1) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Nemec Juraj Muž delegát (IOF Event Adviser) 11.02.2016 - čestným vyhlásením IOF
Novota Mikuláš Muž rozhodca (rozhodca R3) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Palička Miroslav Muž rozhodca (rozhodca R3) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Papuga František Muž rozhodca (rozhodca R1) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Papugová Elena Žena rozhodca (rozhodca R3) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Patráš Andrej Muž rozhodca (rozhodca R1) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Patráš Andrej Muž funkcionár (funkcionár) 02.12.2018 - čestným vyhlásením SZOŠ
Patráš Igor Muž rozhodca (rozhodca R1) 25.04.2023 - čestným vyhlásením SZOŠ
Patráš Igor Muž funkcionár (funkcionár) 01.01.2001 - čestným vyhlásením SZOŠ
Petrinec Andrej Muž rozhodca (rozhodca R3) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Petrinec Milan Muž rozhodca (rozhodca R1) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Piják Ondrej Muž rozhodca (rozhodca R2) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Pijáková Barbora Žena rozhodca (rozhodca R3) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Pilát Miroslav Muž rozhodca (rozhodca R3) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Poláček Lukáš Muž rozhodca (rozhodca R3) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Poláček Pavol Muž rozhodca (rozhodca R1) 01.08.2023 - čestným vyhlásením komisia rozhodcov SZOŠ
Poláček Pavol Muž rozhodca (rozhodca R2) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Poláček Pavol Muž funkcionár (funkcionár) 01.01.2001 - čestným vyhlásením SZOŠ
Pollák Jozef Muž tréner (tréner T4) 30.01.2006 - výpisom z registra trestov SZOŠ
Pollák Jozef Muž funkcionár (funkcionár) 01.01.2001 - výpisom z registra trestov SZOŠ
Pollák Jozef Muž delegát (IOF Event Adviser) 28.09.2015 - výpisom z registra trestov IOF
Pollák Jozef Muž rozhodca (rozhodca R1) 15.07.2020 - výpisom z registra trestov SZOŠ
Polónyiová Darina Žena rozhodca (rozhodca R3) 15.07.2020 - výpisom z registra trestov
+ čestným vyhlásením
SZOŠ
Porubský Július Muž rozhodca (rozhodca R3) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Prékopová Jana Žena rozhodca (rozhodca R3) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Priesol František Muž rozhodca (rozhodca R3) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Repáč Ivan Muž rozhodca (rozhodca R3) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Roháč Igor Muž rozhodca (rozhodca R3) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Roháč Zdenko Muž rozhodca (rozhodca R1) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Šabo Mikuláš Muž rozhodca (rozhodca R2) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Sádecká Judita Žena rozhodca (rozhodca R3) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Schenková Katarína Žena administrátor (administrátor) 16.03.2019 - čestným vyhlásením SZOŠ
Schenková Katarína Žena rozhodca (rozhodca R3) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Sláma Peter Muž rozhodca (rozhodca R3) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Slámová Jana Žena rozhodca (rozhodca R3) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Šmelík Juraj Muž rozhodca (rozhodca R2) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Šmelíková Barbora Žena rozhodca (rozhodca R1) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Šmelíková Hana Žena rozhodca (rozhodca R1) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Šmelíková Hana Žena tréner (tréner T1) 09.08.2022 - výpisom z registra trestov SZOŠ
Šmelíková Jana Žena rozhodca (rozhodca R3) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Sohler Valter Muž rozhodca (rozhodca R1) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Sohlerová Andrea Žena rozhodca (rozhodca R2) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Šoltés František Muž rozhodca (rozhodca R2) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Šoltés Pavol Muž rozhodca (rozhodca R3) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Spišiak Marian Muž rozhodca (rozhodca R3) 01.08.2023 - čestným vyhlásením komisia rozhodcov SZOŠ
Stasz Michal Muž rozhodca (rozhodca R3) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Štefko Izabela Žena tréner (tréner T5) 07.04.2022 - výpisom z registra trestov
Šurgan Štefan Muž tréner (tréner T1) 09.08.2022 - výpisom z registra trestov SZOŠ
Šurgan Štefan Muž rozhodca (rozhodca R1) 15.07.2020 - čestným vyhlásením
Szabó Rastislav Muž rozhodca (rozhodca R2) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Tysz Adam Muž rozhodca (rozhodca R3) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Tysz Vladimír Muž rozhodca (rozhodca R3) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Urban Marek Muž rozhodca (rozhodca R1) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Urbanová Monika Žena cvičiteľ (cvičiteľ) 04.10.2018 - čestným vyhlásením SZOŠ
Vachová Veronika Žena rozhodca (rozhodca R1) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Václavík Martin Muž rozhodca (rozhodca R1) 10.03.2023 - čestným vyhlásením SZOŠ
Vandlíček Peter Muž rozhodca (rozhodca R1) 10.03.2023 - čestným vyhlásením SZOŠ
Vandlíček Peter Muž funkcionár (funkcionár) 01.01.2001 - čestným vyhlásením SZOŠ
Vávrová Beata Žena rozhodca (rozhodca R2) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Veselovský Rastislav Muž rozhodca (rozhodca R1) 15.07.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Vorlíček Peter Muž rozhodca (rozhodca R3) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Vorlíčková Barbora Žena rozhodca (rozhodca R2) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ
Wallner Jozef Muž rozhodca (rozhodca R1) 01.03.2024 - čestným vyhlásením SZOŠ