Športoví odborníci

Meno a priezvisko Pohlavie Odbornosť Dátum od Dátum do Bezúhonnosť Vydal
Balogh Richard Muž rozhodca (rozhodca R2) 16.03.2013 - výpisom z registra trestov SZOŠ
Baran Dezider Muž rozhodca (rozhodca R3) 16.03.2013 - čestným vyhlásením SZOŠ
Belicová Elena Žena rozhodca (rozhodca R2) 16.03.2013 - čestným vyhlásením SZOŠ
Bukovac Maroš Muž rozhodca (rozhodca R1) 16.03.2013 - čestným vyhlásením SZOŠ
Bukovac Pavol Muž rozhodca (rozhodca R3) 16.03.2013 - čestným vyhlásením SZOŠ
Bukovacová Alena Žena rozhodca (rozhodca R1) 16.03.2013 - výpisom z registra trestov
+ čestným vyhlásením
SZOŠ
Féder Medard Muž rozhodca (rozhodca R1) 16.03.2013 - čestným vyhlásením SZOŠ
Féder Medard Muž funkcionár (funkcionár) 01.01.2001 - čestným vyhlásením SZOŠ
Formanko Dušan Muž funkcionár (funkcionár) 01.01.2001 - čestným vyhlásením SZOŠ
Franko Stanislav Muž rozhodca (rozhodca R1) 16.03.2013 - čestným vyhlásením SZOŠ
Franko Valér Muž rozhodca (rozhodca R1) 16.03.2013 - čestným vyhlásením SZOŠ
Furucz Ján Muž rozhodca (rozhodca R1) 16.03.2013 - čestným vyhlásením SZOŠ
Furucz Ján Muž delegát (IOF Event Adviser) 22.09.2015 - čestným vyhlásením IOF
Gajdošík Jozef Muž rozhodca (rozhodca R1) 16.03.2013 - čestným vyhlásením SZOŠ
Glončák Peter Muž rozhodca (rozhodca R3) 16.03.2013 - čestným vyhlásením SZOŠ
Herdová Viktória Žena rozhodca (rozhodca R3) 16.03.2013 - čestným vyhlásením SZOŠ
Hierweg Karol Muž rozhodca (rozhodca R2) 16.03.2013 - čestným vyhlásením SZOŠ
Hríbik Miroslav Muž rozhodca (rozhodca R3) 16.03.2013 - čestným vyhlásením SZOŠ
Jonáš Martin Muž rozhodca (rozhodca R3) 16.03.2013 - čestným vyhlásením SZOŠ
Jonáš Radoslav Muž delegát (IOF Event Adviser) 30.10.2010 - čestným vyhlásením IOF
Jonáš Radoslav Muž rozhodca (rozhodca R1) 16.03.2013 - čestným vyhlásením SZOŠ
Kaprál Matúš Muž rozhodca (rozhodca R3) 16.03.2013 - čestným vyhlásením SZOŠ
Kazík Marian Muž rozhodca (rozhodca R1) 01.01.2001 - čestným vyhlásením SZOŠ
Kollár Jaroslav Muž rozhodca (rozhodca R3) 16.03.2013 - čestným vyhlásením SZOŠ
Kollár Milan Muž rozhodca (rozhodca R3) 16.03.2013 - čestným vyhlásením SZOŠ
Kollár Miroslav Muž rozhodca (rozhodca R3) 16.03.2013 - čestným vyhlásením SZOŠ
Krajčík Michal Muž rozhodca (rozhodca R2) 16.03.2013 - čestným vyhlásením SZOŠ
Krajčík Michal Muž delegát (IOF Event Adviser) 28.09.2015 - čestným vyhlásením IOF
Krnáč Peter Muž funkcionár (funkcionár) 13.11.2014 - čestným vyhlásením SZOŠ
Kuchta Ján Muž rozhodca (rozhodca R1) 16.03.2013 - čestným vyhlásením SZOŠ
Lago Miroslav Muž funkcionár (funkcionár) 01.01.2001 - výpisom z registra trestov
+ čestným vyhlásením
SZOŠ
Lago Miroslav Muž rozhodca (rozhodca R2) 16.03.2013 - výpisom z registra trestov
+ čestným vyhlásením
SZOŠ
Macinská Jana Žena rozhodca (rozhodca R3) 16.03.2013 - čestným vyhlásením SZOŠ
Máj Štefan Muž rozhodca (rozhodca R1) 16.03.2013 - čestným vyhlásením SZOŠ
Máj Štefan Muž funkcionár (funkcionár) 01.01.2001 - čestným vyhlásením SZOŠ
Májová Paulína Žena tréner (tréner T5) 30.06.1984 - čestným vyhlásením SZOŠ
Májová Paulína Žena rozhodca (rozhodca R1) 16.03.2013 - čestným vyhlásením SZOŠ
Mazúr Milan Muž rozhodca (rozhodca R1) 16.03.2013 - čestným vyhlásením SZOŠ
Miček Róbert Muž technický pracovník (kartograf) 01.01.2006 - čestným vyhlásením SZOŠ
Miček Róbert Muž rozhodca (rozhodca R3) 16.03.2013 - čestným vyhlásením SZOŠ
Mihalič Juraj Muž rozhodca (rozhodca R3) 16.03.2013 - čestným vyhlásením SZOŠ
Mižúr Ján Muž rozhodca (rozhodca R1) 16.03.2013 - výpisom z registra trestov
+ čestným vyhlásením
SZOŠ
Mušinská Eva Žena rozhodca (rozhodca R3) 16.03.2013 - čestným vyhlásením SZOŠ
Mušinský Tomáš Muž rozhodca (rozhodca R3) 16.03.2013 - čestným vyhlásením SZOŠ
Nemec Juraj Muž rozhodca (rozhodca R1) 16.03.2013 - čestným vyhlásením SZOŠ
Nemec Juraj Muž delegát (IOF Event Adviser) 11.02.2016 - čestným vyhlásením IOF
Onder Anton Muž rozhodca (rozhodca R3) 16.03.2013 - čestným vyhlásením SZOŠ
Papuga František Muž rozhodca (rozhodca R1) 16.03.2013 - čestným vyhlásením SZOŠ
Papugová Elena Žena rozhodca (rozhodca R2) 16.03.2013 - čestným vyhlásením SZOŠ
Patráš Andrej Muž rozhodca (rozhodca R2) 16.03.2013 - čestným vyhlásením SZOŠ
Patráš Andrej Muž funkcionár (funkcionár) 02.12.2018 - čestným vyhlásením SZOŠ
Petrinec Andrej Muž rozhodca (rozhodca R2) 16.03.2013 - čestným vyhlásením SZOŠ
Petrinec Milan Muž rozhodca (rozhodca R1) 16.03.2013 - čestným vyhlásením SZOŠ
Poláček Pavol Muž funkcionár (funkcionár) 01.01.2001 - čestným vyhlásením SZOŠ
Pollák Jozef Muž rozhodca (rozhodca R1) 16.03.2013 - výpisom z registra trestov SZOŠ
Pollák Jozef Muž delegát (IOF Event Adviser) 28.09.2015 - výpisom z registra trestov IOF
Pollák Jozef Muž tréner (tréner T4) 30.01.2006 - výpisom z registra trestov SZOŠ
Pollák Jozef Muž funkcionár (funkcionár) 01.01.2001 - výpisom z registra trestov SZOŠ
Polónyiová Darina Žena rozhodca (rozhodca R2) 16.03.2013 - výpisom z registra trestov
+ čestným vyhlásením
SZOŠ
Prékop Juraj Muž rozhodca (rozhodca R1) 16.03.2013 - čestným vyhlásením SZOŠ
Roháč Igor Muž rozhodca (rozhodca R1) 16.03.2013 - čestným vyhlásením SZOŠ
Roháč Zdenko Muž rozhodca (rozhodca R1) 16.03.2013 - čestným vyhlásením SZOŠ
Sádecká Judita Žena rozhodca (rozhodca R3) 16.03.2013 - čestným vyhlásením SZOŠ
Schenková Katarína Žena administrátor (administrátor) 16.03.2019 - čestným vyhlásením SZOŠ
Simočko Michal Muž rozhodca (rozhodca R3) 16.03.2013 - čestným vyhlásením SZOŠ
Sláma Peter Muž rozhodca (rozhodca R1) 16.03.2013 - čestným vyhlásením SZOŠ
Slámová Jana Žena rozhodca (rozhodca R2) 16.03.2013 - čestným vyhlásením SZOŠ
Šmelík Juraj Muž rozhodca (rozhodca R1) 16.03.2013 - čestným vyhlásením SZOŠ
Šmelíková Hana Žena rozhodca (rozhodca R2) 16.03.2013 - čestným vyhlásením SZOŠ
Šmelíková Jana Žena rozhodca (rozhodca R2) 16.03.2013 - čestným vyhlásením SZOŠ
Sohler Valter Muž rozhodca (rozhodca R2) 16.03.2013 - čestným vyhlásením SZOŠ
Sohlerová Andrea Žena rozhodca (rozhodca R2) 16.03.2013 - čestným vyhlásením SZOŠ
Stasz Michal Muž rozhodca (rozhodca R3) 16.03.2013 - čestným vyhlásením SZOŠ
Szabó Rastislav Muž rozhodca (rozhodca R3) 16.03.2013 - čestným vyhlásením SZOŠ
Tysz Adam Muž rozhodca (rozhodca R3) 16.03.2013 - čestným vyhlásením SZOŠ
Urban Marek Muž rozhodca (rozhodca R3) 16.03.2013 - výpisom z registra trestov
+ čestným vyhlásením
SZOŠ
Urbanová Monika Žena cvičiteľ (cvičiteľ) 04.10.2018 - čestným vyhlásením SZOŠ
Vachová Veronika Žena rozhodca (rozhodca R3) 16.03.2013 - čestným vyhlásením SZOŠ
Václavík Martin Muž rozhodca (rozhodca R2) 01.01.2020 - čestným vyhlásením SZOŠ
Vandlíček Peter Muž funkcionár (funkcionár) 01.01.2001 - čestným vyhlásením SZOŠ
Vandlíček Peter Muž rozhodca (rozhodca R1) 16.03.2013 - čestným vyhlásením SZOŠ
Vávrová Beata Žena rozhodca (rozhodca R1) 16.03.2013 - čestným vyhlásením SZOŠ
Veselovský Rastislav Muž rozhodca (rozhodca R1) 16.03.2013 - čestným vyhlásením SZOŠ
Wallner Jozef Muž rozhodca (rozhodca R1) 16.03.2013 - čestným vyhlásením SZOŠ