Správa pretekov

Preteky je možné spravovať priamo z detailu pretekov (sem sa dostaneme buď cez zoznam pretekov kliknutím na jeho názov, alebo cez detail klubu podobným spôsobom). Každý klub môže spravovať iba preteky, kde je ako organizátor a maximálne do doby 2 mesiacov do minulosti.

Vytvorenie nových pretekov /  Úprava pretekov:

Kliknutím na vytvoriť nové preteky, alebo upraviť preteky sa zobrazí editačný formulár pretekov. V tomto formulári je možné nastaviť základné nastavenia pretekov. Povinné polia sú označené hviezdičkou.

Upozornenie: Pri vytváraní pretekov je potrebné dbať na nasledovnú vec. Pokiaľ vytvárame preteky, ktoré majú viac etáp (dní) a majú tieto dni rovnaké kategórie, vytvoríme ich ako jeden pretek, pričom jednotlivé etapy  nastavíme ako etapy. Pokiaľ je jedna etapa napríklad MSR a druhá SRJ, tak preteky vytvoríme osobitne. Pokiaľ sú obe etapy SRJ, vytvoríme to ako jedny preteky. Aktuálne si kluby môžu vytvárať preteky okrem MSR a SRJ aj samostatne, pretože nepodliehajú schvaľovaniu (najmä oblastné rebríčky). To v praxi znamená, že preteky MSR a SRJ nie je možné pre kluby odstrániť, ani upraviť a tiež meniť niektoré (zamknuté) kategórie.

Do poľa miesto napíšeme textovú informáciu o lokalite pretekov. V mape je potrebné vybrať, kde sa preteky konajú - toto môžeme spraviť buď kliknutím do mapy, alebo ak už máme bod v mape, tak jeho potiahnutím na požadovanú pozíciu. Vyhľadávať v mape môžeme zadaním hľadaného výrazu do poľa „vyhľadajte adresu“ v pravom hornom rohu mapy.

Položka „Preteky nie sú spravované týmto IS“ hovorí o tom, či sú tieto preteky spravované týmto IS, alebo sú iba informačné. Ak zvolíme áno, preteky sú iba informačné (využije sa napríklad pre MS, MED, ...). Ak zvolíme nie, preteky je možné plnohodnotne využívať (prihlášky, výsledky, atď.).

Ak chceme, aby preteky boli spravované týmto IS, je potrebné vybrať jeden z klubov registrovaných v SZOŠ zo zoznamu „Klub“. Je možné vybrať aj viac klubov. Ak sa jedná o zahraničné preteky, je potrebné napísať názov organizátora do poľa „Názov organizátora“. Súvisiace preteky je možné vybrať z pretekov v rovnakom dátume (takisto je možné vybrať viacero).

Pre preteky spravované týmto IS je potrebné nastaviť tiež etapy. Toto urobíme tak, že pridáme príslušný počet etáp (kliknutím na „pridať novú etapu“) a vyplníme potrebné údaje. Ak chceme etapu odstrániť, zaškrtneme pri nej checkbox „odstrániť“.

Formulár je potrebné na konci práce uložiť tlačidlom „Uložiť“, v opačnom prípade nebudú zmeny uložené!!!

Odstránenie pretekov:

Preteky je možné odstrániť, ak nemajú žiadne prihlášky, alebo výsledky. Toto odporúčame robiť iba pri chybe vytvárania, alebo v mimoriadnych situáciách. Na zrušenie pretekov je potrebné použiť možnosť, keď v úprave pretekov nastavíme „zrušené“ na ÁNO a preteky sa označia ako zrušené.

Správa dokumentov pretekov:

Dokumenty preteku je možné spravovať bez ohľadu na to, či sú preteky spravované týmto IS, alebo nie.

Vyberieme typ dokumentu, ktorý chceme pridať a vyplníme potrebné polia. Ako je uvedené, buď nahráme odkaz na externý web, alebo nahráme súbor. Ak sa použijú obe možnosti, bude mať prednosť nahratý súbor! Preferujeme nahrávanie súborov na tento server, pretože externé odkazy nemajú trvanlivosť!

Zoznam súborov je tabuľka, v ktorej môžeme súbory mazať a usporiadavať (presunutím na inú pozíciu). Nie je možné upraviť existujúci dokument, je nutné dokument vymazať (zaškrtnutím políčka odstrániť) a vytvoriť nový dokument. Po zmene poradia dokumentov alebo zaškrtnutí tlačidla odstrániť je nutné uložiť dokumenty tlačidlom na spodku stránky.

Správa kategórií pretekov:

V tejto časti je potrebné nastaviť všetky kategórie pretekov. V prípade MSR alebo SRJ nie je možné spravovať zamknuté kategórie.

Pri každej kategórii je možné nastaviť názov, podkategóriu a prípadne tento záznam odstrániť (zaškrtnutím checkboxu). Ak chceme pridať viac kategórií, klikneme na „pridať nový riadok“. Je tiež možné nechať vygenerovať kategórie, napríklad podľa zoznamu kategórií SRJ v časti rýchle  nastavenia. Kategórie je možné preusporiadavať potiahnutím za krížik pred jej názvom. Po zmenách je potrebné uložiť formulár kliknutím na „uložiť“ v spodnej časti stránky.

Vytvorenie chýbajúcej kategórie:

Ak kategória, ktorú chceme použiť neexistuje v zozname kategórií, môžeme ju vytvoriť cez formulár na spodku stránky.

 

Správa cien pretekov:

Tu je možné definovať doplnkové ceny pre preteky (služby) - napr. parkovné, ubytovanie a podobne. Zvolíme typ ceny, názov (SK, EN), cenu danej služby, následne či je jednorazová, alebo za etapu a vyberieme tiež, či je administratívna, alebo nie (administratívne ceny nevidia pretekári a nemôžu si ich zvoliť pri prihlasovaní sa). Takisto je možné nastaviť obmedzenie počtu KS pre jednotlivé služby. Pre pridanie ďalšieho riadku klikneme na „pridať novú cenu“. Po ukončení úprav uložíme formulár kliknutím na „Uložiť“ na spodku stránky.

Správa dátumov prihlášok:

V tejto časti nastavíme dátumy prihlášok. Dátumy sa nemôžu prekrývať (do nejakého dátumu znamená vrátane). Ak nenastavíme dátumy prihlášok, nie je možné ďalej pokračovať a nastaviť ceny prihlášok. Funkcionalita pridávania nových riadkov a možnosť usporiadavania sú rovnaké, ako už boli spomínané skôr. Ak nastavíme dátum prihlášok ako administratívny, bude slúžiť iba pre správcov pretekov a bežní pretekári ho nebudú môcť využiť.

Správa cien prihlášok:

V tejto časti je možné nastaviť pre každú kategóriu cenu prihlášok pre daný termín a prípadne tiež zvýhodnenú cenu pre všetky etapy (platí, ak sa pretekár prihlási na všetky etapy a do rovnakej kategórie). 

Správa rozhodcov:

Kvôli evidencii komisie rozhodcov SZOŠ je potrebné, aby kluby v každých pretekoch, ktoré neboli zrušené, nastavili pomocou formulára "nastaviť rozhodcov" jednotlivé osoby, ktoré na daných pretekoch a jeho etapách zastávali definované funkcie. Na tieto funkcie je možné vybrať zo všetkých registrovaných členov SZOŠ (ak ste mali rozhodcovskú funkciu obsadenú nečlenom SZOŠ, pole nevyplňujete). Upraviť tieto nastavenia je možné maximálne do 24 hodín po skončení pretekov, následne už iba cez komisiu rozhodcov SZOŠ. Pri nevyplnení týchto údajov nebudú rozhodcom započítané aktivity za dané preteky.

Správa informačnej hlášky:

Hláška, ktorá sa zobrazí v detaile pretekov a je možné ňou upozorniť pretekárov a prihlásených pretekárov na dôležité udalosti a oznamy, na ktoré je potrebné upriamiť pozornosť.

Správa parametrov kategórií:

Parametre kategórií sa nahrajú automaticky pri importe výsledkov, za predpokladu, že sa v danom IOF XML súbore na import nachádzajú. V prípade, ak sa nenaimportujú, v tomto formulári je možné tieto parametre zadať aj manuálne.