Správa klubov

Do tejto funkcionality sa dostaneme cez menu KLUBY, kliknutím na príslušný klub, ku ktorému máme správcovské práva. V detaile klubu máme nasledovné akcie:

Upraviť klub:

Vo formulári vyplníme požadované polia. Pole skratka nie je možné meniť. Pokiaľ zvolíme, že je klub členom zväzu, zobrazí sa extra sekcia „Identifikačné údaje klubu“, ktorú je potrebné prakticky kompletne vyplniť, keďže slúži ako podklad pre generovanie údajov pre štátny Informačný systém športu. Takisto je v tomto prípade potrebné vyplniť email v časti „kontaktné údaje“ a to z rovnakého dôvodu. Pole „samostatné prihlášky“ určuje, či sa pretekári v klube budú môcť sami prihlasovať na preteky, alebo tak bude môcť urobiť iba člen klubu s príslušnými právami.

Správa prístupov ku klubu:

V tomto formulári vieme nastaviť kto má mať aké práva prístupu ku klubu. V základe má práva klubového administrátora vedúci klubu. Ďalšie práva je možné nastaviť cez tento formulár. Upozornenie: k dispozícii na výber sú iba pretekári daného klubu, ktorí majú v klube registráciu a majú vytvorený systémový účet na prihlásenie do IPS SZOŠ. Ak chceme pridať viac ako jeden prístup, klikneme na tlačidlo „Pridať“. Formulár na záver uložíme cez tlačidlo „Uložiť“.

Typy prístupov:

  1. klubový administrátor - plné práva ku klubu, jeho pretekárom a jeho pretekom
  2. správca prihlášok - možnosť prihlasovať za daný klub ľubovoľného pretekára klubu
  3. správca pretekov - plný prístup k správe pretekov klubu
  4. pretekár s právom samoprihlasovania na preteky - takýto pretekár má možnosť samostatne sa prihlasovať na všetky preteky s otvoreným prihlasovaním (alternatívna globálnej možnosti "Samostatné prihlášky" v nastavení klubu, akurát pre jednotlivcov)