Entries by clubs

Competition: Spoznaj svoj les, 7.kolo Sanasport Cup 2018 (19.05.2018)

Club: ŠK Farmaceut Bratislava

 

ŠK Farmaceut Bratislava (14) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Martin Borský FBA7704 435206 M 40- - 15.05.2018
Katarína Daříčková FBA5551 362807 W 55- - 15.05.2018
Vladimír Grauzel FBA5101 406974 M 55- - 15.05.2018
Ladislav Kasza FBA7102 2078497 M 40- - 15.05.2018
Tomáš Kasza FBA0503 2078496 M -14 - 15.05.2018
Ján Koman FBA0504 2124800 M -14 - 15.05.2018
Marek Koman FBA7905 2124765 Open - 15.05.2018
Kristína Komanová FBA7853 2124760 W 40- - 15.05.2018
Viktor Mikluš FBA5201 406913 M 55- - 15.05.2018
Ján Mižúr FBA5501 2079503 M 55- - 14.05.2018
Ján Nebeský FBA4101 2095951 M 55- - 15.05.2018
Martin Németh FBA7802 2095934 Open - 15.05.2018
Teo Martin Németh FBA1005 2096213 RD - 15.05.2018
Katarína Sýkorová FBA8253 2099593 W 19- - 15.05.2018