Competitions

Date Name Place Segment Classification Organiser Info
01.05.2015 TIPO CUP Hungaria Mátraalmás OB SRJ
01.05.2015 TIPO CUP Hungaria Mátraalmás OB SRJ
02.05.2015 TIPO CUP Hungaria Mátraalmás OB SRJ
06.05.2015 School championship Košice ZŠ Belehradská 21, Košice-sídlisko Ťahanovce OB O TKE
09.05.2015 Slovakian Cup - Middle Kučišdorská dolina OB SRJ SPE
10.05.2015 Slovakian Cup - Long Kučišdorská dolina OB SRJ SPE
12.05.2015 School championship Martin Chata „U capa“ Martin - Jedľoviny OB O CVČ Domino, Vrútky; OR SAŠŠ Martin Klub orientačného behu Martin
13.05.2015 School Championships in Bratislava Region orienteering Petržalka - Ovsište OB O Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, Bratislava
16.05.2015 Slovak Championships in orienteering 2015 - Middle Rudná OB MSR TKE
16.05.2015
- 17.05.2015
MTBO Hungaria and Slovakia Cup - middle, long Herend, Holló & Bárány Guesthouse OC O Bridge & Orienteering Club of Veszprém
17.05.2015 Slovak Championships in orienteering 2015 - Relley Zelený dvor OB MSR TKE
26.05.2015 School championship Banska Bystrica SOŠ - IT Tajovského 30, Banská Bystrica OB O EBB
27.05.2015 School championship Nitra Hokejbalový štadión pri Cirkevnom Cvč-Nitra – Klokočina OB O TNR
30.05.2015 Local orienteering and competition Bratislava - Kamzík OB OR SKS

Competitions on the map