Klub: KEfear

Informácie

ID klubu:
450
Skratka:
15C
Krajina:
Slovensko
Vedúci klubu:
Počet členov:
0
Virtuálne registrácie:
1
Klub ultimate frisbee v Košiciach

Kontakt

Meno kontaktnej osoby:
Michal Kováč
Kontaktná adresa:
Košice
Telefón - mobil:
0902141313
E-mail:
kosice.ultimate@gmail.com