Prihlášky podľa klubov

Preteky: Slovak Karst Cup (24.08.2018)

Klub: KOB Čingov Spišská Nová Ves

 

KOB Čingov Spišská Nová Ves (10) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1, E2, E3, E4) Služby Dátum prihlášok
Martin Barč SSN6801 307385 M 50- A M 50- A M 50- A M 50- A - 15.06.2018
Dana Barčová SSN7152 416762 W 45- B W 45- B W 45- B W 45- B - 15.06.2018
Monika Barčová SSN9952 - K K K - 15.06.2018
Alena Barillová SSN6951 307384 W 45- A W 45- A W 45- A W 45- A - 15.06.2018
Eva Farkašová SSN9053 416600 - - W 21- B W 21- B - 15.06.2018
Miroslav Palička SSN5902 416561 M 55- A M 55- A M 55- A M 55- A - 15.06.2018
Michal Pavlík SSN9001 1231990 M 21- B M 21- B M 21- B M 21- B - 15.06.2018
František Šoltés SSN6202 307398 M 50- A M 50- A M 50- A M 50- A - 15.06.2018
Pavol Šoltés SSN6402 307386 M 45- A M 45- A M 45- A M 45- A - 15.06.2018
Paulína Šoltésová 416711 W -10 R W -10 R W -10 R W -10 R - 15.06.2018