Prihlášky podľa klubov

Preteky: Slovak Karst Cup (24.08.2018)

Klub: TJ Slávia Farmaceut Bratislava

 

TJ Slávia Farmaceut Bratislava (41) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1, E2, E3, E4) Služby Dátum prihlášok
Dezider Baran FBA4501 407000 M 70- A M 70- A M 70- A M 70- A 11.06.2018
Sára Borská FBA0951 2116441 W -10 R W -10 R W -10 R W -10 R - 13.08.2018
Martin Borský FBA7704 435206 M 40- A M 40- A M 40- A M 40- A - 11.06.2018
Filip Bukovac FBA0501 2096113 M -14 A M -14 A M -14 A M -14 A 11.06.2018
Lukáš Bukovác FBA1002 307460 M -10 R M -10 R M -10 R M -10 R 11.06.2018
Maroš Bukovac FBA7601 525005 M 21- E M 21- E M 21- E M 21- E 11.06.2018
Pavol Bukovac FBA8102 515478 M 21- E M 21- E M 21- E M 21- E 11.06.2018
Alena Bukovacová FBA7451 522004 W 35- A W 35- A W 35- A W 35- A 11.06.2018
Katarína Daříčková FBA5551 362807 W 60- A W 60- A W 60- A W 60- A - 11.06.2018
Peter Glončák FBA7901 2012281 M 35- A M 35- A M 35- A M 35- A 11.06.2018
Maroš Golian FBA0702 2095953 M -12 A M -12 A M -12 A M -12 A - 11.06.2018
Ida Herna FBA7253 2103272 K K K K - 11.06.2018
Rebecca Herna FBA0553 2104582 W -14 A W -14 A W -14 A W -14 A - 11.06.2018
Ladislav Kasza FBA7102 2078497 M 45- A M 45- A M 45- A M 45- A 11.06.2018
Tomáš Kasza FBA0503 2078496 M -14 A M -14 A M -14 A M -14 A 11.06.2018
Ján Koman FBA0504 2124800 M -14 A M -14 A M -14 A M -14 A 11.06.2018
Marek Koman FBA7905 2124765 K K K K 11.06.2018
Kristína Komanová FBA7853 2124760 W 40- A W 40- A W 40- A W 40- A 11.06.2018
Ivan Kotuliak FBA7402 2078495 M 40- A M 40- A M 40- A M 40- A - 11.06.2018
Peter Kotuliak FBA1003 2088215 M -10 R M -10 R M -10 R M -10 R - 11.06.2018
Viktor Kotuliak FBA0401 2085594 M -14 A M -14 A M -14 A M -14 A - 11.06.2018
Lea Kotuliaková FBA0751 2078498 W -12 A W -12 A W -12 A W -12 A - 11.06.2018
Petra Kotuliaková FBA7552 2078494 W 40- A W 40- A W 40- A W 40- A - 15.06.2018
Ján Mižúr FBA5501 2079503 M 60- A M 60- A M 60- A M 60- A 11.06.2018
Peter Mižúr FBA9101 7202851 M 21- E M 21- E M 21- E - 11.06.2018
Šimon Mižúr FBA9401 2051380 M 21- B M 21- B M 21- B M 21- B - 11.06.2018
Jana Mižúrová FBA6351 2079495 W 55- A W 55- A W 55- A W 55- A - 11.06.2018
Ján Nebeský FBA4101 2095951 M 75- A M 75- A M 75- A M 75- A - 11.06.2018
Tibor Novosad FBA7103 2103265 K K K K - 15.06.2018
Jozef Paluska FBA7401 2078490 M 40- A M 40- A M 40- A M 40- A - 11.06.2018
Karol Paluska FBA0601 2078492 M -12 A M -12 A M -12 A M -12 A - 11.06.2018
Michal Patassi FBA6901 2104622 M 45- A M 45- A M 45- A M 45- A 11.06.2018
Miroslav Patassi FBA0903 2119191 M -10 R M -10 R M -10 R M -10 R 11.06.2018
Marianna Patassiová FBA7351 2104621 W 45- B W 45- B W 45- B W 45- B 11.06.2018
Michaela Patassiová FBA0252 2104620 W -16 A W -16 A W -16 A W -16 A 11.06.2018
Patrícia Patassiová FBA0554 2119192 W -14 A W -14 A W -14 A W -14 A 11.06.2018
Petra Rebrová FBA7252 2092412 W 45- A W 45- A W 45- A W 45- A - 11.06.2018
Hana Šmelíková FBA6951 2012280 W 45- A W 45- A W 45- A W 45- A 11.06.2018
Peter Wartiak FBA8001 2012287 M 21- C M 21- C M 21- C M 21- C - 11.06.2018
Marta Wartiaková FBA8252 2012289 W 21- B W 21- B W 21- B W 21- B 11.06.2018
Petra Wartiakova FBA12AB 418914 - - W -10 R - - 29.07.2018