Prihlášky podľa klubov

Preteky: Jesenná cena Rapidu 9. kolo Sanasport Cup 2018 (14.10.2018)

Klub: Klub OB Martin

 

Klub OB Martin (2) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Milan Meriač ZMT4205 416723 Open - 08.10.2018
Ivan Zacharovský ZMT5201 416534 Open - 08.10.2018