Prihlášky podľa klubov

Preteky: Jesenná cena Rapidu 9. kolo Sanasport Cup 2018 (14.10.2018)

Klub: TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica

 

TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica (3) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Ivan Repáč EBB5901 2102809 M 55- - 08.10.2018
Adriana Repáčová EBB0552 2102852 W -14 - 08.10.2018
Radka Repáčová EBB9851 N - 08.10.2018