Prihlášky podľa klubov

Preteky: Majstrovstvá SR v šprinte (25.05.2019)

Klub: Klub OB Sokol Pezinok

 

Klub OB Sokol Pezinok (76) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Iveta Bobovská SPE8051 1425342 K3 - 12.05.2019
Nela Bobovská SPE1351 1407837 MW-R - 12.05.2019
Veronika Bobovská SPE1051 2129202 W -10 C - 12.05.2019
Samuel Bobovský SPE0803 2129220 M -12 C - 12.05.2019
Vladimír Bobovský SPE7202 1425371 K3 - 12.05.2019
Marta Brzová SPE5351 46298 W 65- E - 12.05.2019
Tomáš Charvát SPE8502 1985804 M 21- E - 08.05.2019
Dávid Cisár SPE0708 2111080 M -12 C - 14.05.2019
Nicholas Ditri SPE0304 1407838 M -16 E - 12.05.2019
Marek Dolný SPE0407 2111072 M -16 E - 12.05.2019
Michal Dolný SPE0706 2111073 M -12 C - 12.05.2019
Martina Dorozlová SPE0456 2111079 W -16 E - 14.05.2019
Veronika Fečová SPE0555 2111075 W -14 E - 12.05.2019
Tibor Fedor SPE0303 9817 M -16 E - 08.05.2019
Eliška Fedorová SPE0752 416720 N - 08.05.2019
Katarína Fedorová SPE7451 8445533 W 40- E - 08.05.2019
Žofia Fedorová 46281 MW-R - 08.05.2019
Monika Fintorová SPE7653 232070 W 40- E - 14.05.2019
Jakub Fraňo SPE0302 406936 M -16 E - 12.05.2019
Marie Fraňová SPE5051 416515 W 65- E - 12.05.2019
Ema Haršányová 416760 N - 12.05.2019
Andrej Havlík SPE0901 307272 M -10 C - 12.05.2019
Christián Heffner SPE9801 46290 M 21- E - 14.05.2019
Lenka Jablonovská SPE9063 8660504 W 21- E - 17.05.2019
Filip Jančík SPE0604 8300002 M -14 E - 12.05.2019
Tomáš Jančík SPE7603 2118096 M 40- E - 12.05.2019
Lenka Jančíková 2111074 W 40- E - 12.05.2019
Ondrej Jendek SPE0704 2111078 M -12 C - 14.05.2019
Viktor Ježík SPE1202 1407843 MW-R - 12.05.2019
Gabriela Ježíková SPE0551 8060806 W -14 E - 12.05.2019
Ľubomíra Ježíková SPE8351 2120015 W 35- E - 12.05.2019
Natália Ježíková SPE0454 8188801 W -16 E - 12.05.2019
Lukáš Kapusta SPE0602 2111077 M -14 E - 14.05.2019
Peter Karch SPE9112 8303074 M 21- E - 17.05.2019
Pavol Kebis SPE0003 406926 M -20 E - 12.05.2019
Pavol Kebis SPE6004 338390 M 55- E - 12.05.2019
Pavol Klein 219149 M -20 E - 12.05.2019
Matej Knapčok SPE0802 2111076 M -12 C - 14.05.2019
Richard Križan SPE0503 2111071 M -14 E - 12.05.2019
Branislav Kuník SPE9901 1407835 M -20 E - 14.05.2019
Radoslav Kuník SPE0103 219148 M -18 E - 14.05.2019
Eva Kurucová SPE7151 1407846 W 45- E - 12.05.2019
Petra Kurucová SPE0651 1407845 W -14 E - 12.05.2019
Silvia Kutišová SPE7352 2120016 W 45- E - 12.05.2019
Andrej Mikloš SPE0401 1407840 M -16 E - 14.05.2019
Matúš Mikloš SPE0702 406924 M -12 C - 14.05.2019
Daniela Ondovčíková SPE7852 1888444 W 40- E - 12.05.2019
Eva Ondovčíková SPE0358 1888447 W -16 E - 12.05.2019
Lucia Ondovčíková SPE0051 7212124 W -20 E - 12.05.2019
František Ondra SPE7903 2111093 K3 - 17.05.2019
Gregor Ondra SPE0805 1888445 M -12 C - 17.05.2019
Ivan Oravec SPE5502 219143 M 60- E - 19.05.2019
Vladislav Piják SPE52AA 8644312 M 65- E - 12.05.2019
Barbora Pijáková SPE9451 8133318 W 21- E - 12.05.2019
Eva Pijáková SPE57AA 8644323 W 60- E - 12.05.2019
Iveta Pijáková SPE6251 1407866 W 55- E - 12.05.2019
Darina Poláčková SPE5852 1407865 W 60- E - 12.05.2019
Matúš Šimo SPE0107 8100080 M -18 E - 14.05.2019
Marián Šipoš SPE7102 435207 M 45- E - 14.05.2019
Šimon Šipoš SPE0406 2120012 M -16 E - 14.05.2019
Tomáš Šipoš SPE0311 8100070 M -16 E - 14.05.2019
Hana Šipošová SPE0951 435208 W -12 C - 14.05.2019
Lucia Šipošová SPE0654 2120011 W -14 E - 14.05.2019
Zuzana Šipošová SPE7351 1407850 W 45- E - 14.05.2019
Tomáš Sokolík SPE9109 219111 M 21- E - 12.05.2019
Lucia Syrová 5576 MW-R - 20.05.2019
Tomáš Syrový SPE0601 1407857 M -14 E - 12.05.2019
Adam Tóth 219113 N - 12.05.2019
Nina Trnovská 406928 N 18.05.2019
Petra Trnovská 219137 N 18.05.2019
Eli Valach SPE0703 2118108 M -12 C - 14.05.2019
Valéria Vašinová 1407852 MW-R 18.05.2019
Matúš Zedníček SPE1201 416594 MW-R - 12.05.2019
Michal Zedníček SPE0603 219102 M -14 E - 12.05.2019
Tomáš Zedníček SPE0405 406970 M -16 E - 12.05.2019
Michaela Zedníčková SPE8253 2120013 W 35- E - 12.05.2019