Prihlášky podľa klubov

Preteky: Individuálny mapový tréning ZO SZOŠ (15.05.2021)

Počet prihlásených: 131

Kluby

01C     01M     02U     06D     BBA     FBA     HBB     PEZ     RBA     SKS     SPE     TKE     VBA     VZA    

Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (4) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Adela Cori 01C95AA 8180895 W 19 - 13.05.2021
Ľubica Slatinská 01C76AA 4114241 W 40 - 12.05.2021
Alexander Slatinský M 10 - 12.05.2021
Maximilián Slatinský M 14 - 12.05.2021

Sokol Pezinok (1) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Milan Beles 01M59AA 1407851 M 55 - 12.05.2021

nereg. Klub OB BOR Topoľčianky (1) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Peter Borčin 02U70AA 2012279 M 40 - 12.05.2021

TRIAX (2) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Katarína Knížová 06D10AA 2118099 W 14 - 13.05.2021
Lenka Knížová 06D77AA 2120028 W 40 - 13.05.2021

KOBRA Bratislava (4) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Lukáš Barták BBA8301 533320 M 19 - 12.05.2021
Michal Barták BBA7801 8648579 M 19 - 12.05.2021
Karol Hierweg BBA5801 8200882 M 19 - 13.05.2021
Adam Jonáš BBA0101 7209670 M 19 - 11.05.2021

ŠK Farmaceut Bratislava (21) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Lukáš Bukovác FBA 307460 M 10 - 11.05.2021
Alena Bukovacová FBA7451 522004 W 40 - 11.05.2021
Rebecca Herna FBA0553 8665514 W 18 - 13.05.2021
Linda Horná FBA 2067266 W 40 - 11.05.2021
Ladislav Kasza FBA 7003175 M 55 - 11.05.2021
Tomáš Kasza FBA0503 8116805 M 18 - 11.05.2021
Tereza Kendrová FBA0651 8518357 W 18 - 13.05.2021
Boris Kocúr FBA 2126240 M 10 - 13.05.2021
Barbora Kocúrová FBA1251 2067259 RD - 13.05.2021
Ján Koman FBA0504 8226389 M 18 - 11.05.2021
Marek Koman FBA7905 8226311 M 40 - 11.05.2021
Kristína Komanová FBA7853 8226357 W 40 - 11.05.2021
Ivan Kotuliak FBA7402 2078495 M 40 - 11.05.2021
Peter Kotuliak FBA 2088215 M 10 - 11.05.2021
Lea Kotuliaková FBA0751 2078498 W 14 - 11.05.2021
Petra Kotuliaková FBA7552 2078494 W 40 - 11.05.2021
Viktor Mikluš FBA5201 406913 M 55 - 11.05.2021
Ján Mižúr FBA5501 2079503 M 55 - 11.05.2021
Šimon Mižúr FBA9401 8071319 M 19 - 11.05.2021
Ján Nebeský FBA 2095951 M 10 - 11.05.2021
Júlia Szlováková FBA 2067242 W 10 - 11.05.2021

ŠK HADVEO Banská Bystrica (5) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Miroslav Hríbik HBB8501 2300847 M 19 - 10.05.2021
Andrea Hríbiková HBB8451 2066979 W 19 - 13.05.2021
Ľuboš Michač HBB7601 8004349 M 40 - 13.05.2021
Samuel Michač HBB0802 8518354 M 14 - 13.05.2021
Ema Michačová HBB0551 8517354 W 18 - 13.05.2021

Klub OB AŠK Pezinok (2) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Medard Féder PEZ7303 7201804 M 40 - 10.05.2021
Medard Féder PEZ0102 8662443 M 19 - 10.05.2021

TJ Rapid Bratislava (9) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Dušan Formanko RBA5801 2099591 M 19 - 12.05.2021
Maximilián Kubik RBA0303 8100014 M 19 - 12.05.2021
Marián Mikluš RBA7204 8000029 M 19 - 12.05.2021
Dagmar Miklušová RBA7351 8123457 W 40 - 12.05.2021
Tamara Miklušová RBA0252 8434822 W 19 - 12.05.2021
Martina Pánková RBA6953 445621 W 19 - 12.05.2021
Svelana Puls RBA7251 2133069 W 40 - 13.05.2021
Daniel Šmelík RBA0702 442590 M 18 - 12.05.2021
Juraj Šmelík RBA6603 7208215 M 19 - 12.05.2021

Športový klub Sandberg (6) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Mária Bellušová SKS74AC 2120022 W 40 - 12.05.2021
Radoslav Jonáš SKS6902 7209462 M 19 - 12.05.2021
Ema Jonášová SKS0951 2049987 W 14 - 12.05.2021
Marta Jonášová SKS6951 2049988 W 40 - 12.05.2021
Viktória Kostercová SKS0251 8099114 W 19 - 12.05.2021
Šimon Kukurugya SKS0402 8103015 M 19 - 12.05.2021

Klub OB Sokol Pezinok (66) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Matej Balogh SPE0710 2111072 M 18 - 11.05.2021
Alžbeta Baloghová SPE0556 2111071 W 18 - 11.05.2021
Zuzana Belešová SPE9099 416578 W 19 - 13.05.2021
Iveta Bobovská SPE8051 1425342 W 40 - 14.05.2021
Veronika Bobovská SPE1051 2129202 W 14 - 14.05.2021
Vladimír Bobovský SPE7202 1425371 M 40 - 14.05.2021
Jakub Bohúň SPE1203 2211370 M 10 - 13.05.2021
Dávid Cisár SPE0708 2136737 M 14 - 13.05.2021
Nicholas Ditri SPE0304 1407838 M 18 - 13.05.2021
Damián Dojčar SPE0709 435207 M 14 - 13.05.2021
Juraj Dolný SPE7802 2150476 M 40 - 13.05.2021
Marek Dolný SPE0407 8259259 M 18 - 13.05.2021
Michal Dolný SPE0706 8300010 M 14 - 13.05.2021
Jozef Dorozlo SPE7899 M 40 - 13.05.2021
Roman Dorozlo SPE1598 2111077 RD - 13.05.2021
Lýdia Dorozlová SPE1597 2111078 RD - 13.05.2021
Martina Dorozlová SPE0456 2211374 W 18 - 13.05.2021
Jozef Fedor SPE5701 46281 M 55 - 11.05.2021
Katarína Fedorová SPE7451 8445533 W 19 - 11.05.2021
Klára Fedorová SPE0455 8200016 W 18 - 13.05.2021
Marie Fraňová SPE5051 416515 W 55 - 11.05.2021
Andrej Havlík SPE0901 307272 M 14 - 14.05.2021
Ema Havlíková SPE0451 8025014 W 18 - 14.05.2021
Samuel Hostačný SPE0501 2211373 M 18 - 14.05.2021
Filip Jančík SPE0604 8300002 M 18 - 12.05.2021
Tomáš Jančík SPE7603 8200011 M 40 - 12.05.2021
Lenka Jančíková SPE7751 2118096 W 40 - 12.05.2021
Ondrej Jendek SPE0704 2211376 M 14 - 13.05.2021
Viktor Ježík SPE1202 1407843 M 10 - 12.05.2021
Gabriela Ježíková SPE0551 8060806 W 18 - 12.05.2021
Ľubomíra Ježíková SPE8351 2120015 W 19 - 12.05.2021
Natália Ježíková SPE0454 8188801 W 19 - 12.05.2021
Lukáš Kapusta SPE0602 2211366 M 18 - 13.05.2021
Soňa Kavecká SPE4851 1407848 W 40 - 11.05.2021
Zuzana Kováčová SPE0256 2211365 W 19 - 13.05.2021
Miroslav Kuník SPE7599 1407839 M 40 - 13.05.2021
Ingrid Kuníková SPE7251 219136 W 40 - 13.05.2021
Jakub Erich Majerčák SPE0903 2111080 M 14 - 14.05.2021
Hana Majerčáková SPE0756 2111079 W 14 - 14.05.2021
Marína Majerčáková SPE7597 435208 W 40 - 14.05.2021
Andrej Mikloš SPE0401 8025007 M 18 - 14.05.2021
Andrej Mikloš SPE7503 2150475 M 40 - 14.05.2021
Matúš Mikloš SPE0702 1407840 M 14 - 14.05.2021
Zuzana Miklošová SPE7652 406924 W 40 - 14.05.2021
Juraj Oravec SPE8402 2111076 M 19 - 13.05.2021
Juraj Oravec SPE1003 2111075 M 14 - 13.05.2021
Jaroslav Piják SPE5801 1407868 M 55 - 11.05.2021
Vladislav Piják SPE52AA 8644312 M 55 - 14.05.2021
Barbora Pijáková SPE9451 8133318 W 19 - 14.05.2021
Eva Pijáková SPE57AA 8644323 W 55 - 14.05.2021
Iveta Pijáková SPE6251 1407866 W 40 - 11.05.2021
Ján Plavčan SPE0812 2111074 M 14 - 13.05.2021
Anna Plavčanová SPE0757 2111073 W 14 - 13.05.2021
Pavol Poláček SPE5501 1407867 M 55 - 13.05.2021
Darina Poláčková SPE5852 1407865 W 40 - 13.05.2021
Daniel Príhel SPE1103 2150474 M 10 - 12.05.2021
Marián Šipoš SPE7102 7070726 M 40 - 13.05.2021
Šimon Šipoš SPE0406 8001935 M 19 - 13.05.2021
Tomáš Šipoš SPE0311 8100070 M 19 - 13.05.2021
Hana Šipošová SPE0951 2120012 W 14 - 13.05.2021
Lucia Šipošová SPE0654 8103019 W 18 - 13.05.2021
Zuzana Šipošová SPE7351 7070721 W 40 - 13.05.2021
Marian Spišiak SPE7601 8516751 M 40 - 11.05.2021
Lucia Syrová SPE1052 8400037 W 14 - 11.05.2021
Ivan Syrový SPE8101 1407857 M 40 - 11.05.2021
Tomáš Syrový SPE0601 8400090 M 18 - 11.05.2021

Klub OB ATU Košice (1) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Katarína Papugová TKE9255 9999903 W 19 - 12.05.2021

ŠK VAZKA Bratislava (7) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Jozef Fekiač VBA5801 2042534 M 55 - 12.05.2021
Mária Fekiačová VBA5851 53793 W 55 - 12.05.2021
Oliver Lago VBA0301 8482066 M 18 - 12.05.2021
Matej Müller VBA9601 8240596 M 19 - 12.05.2021
Simone Skrúcaná VBA9151 2110806 W 19 - 12.05.2021
Barbora Šmelíková VBA6951 8130169 W 40 - 12.05.2021
Štefan Šurgan VBA7904 8680573 M 19 - 12.05.2021

Slávia Žilinská univerzita (2) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Vladimíra Kutajová VZA9352 7005043 W 19 - 12.05.2021
Andrea Poštulková VZA9351 7207885 W 19 - 12.05.2021