Prihlášky podľa kategórií

Preteky: Jesenná cena Sporka 2022 (22.10.2022)

Kategória: W 16

 

W 16 (2)

Pretekár Reg. číslo Klub SportIdent Etapy (E1) Dátum prihlášok
Zora Baloghová SKS0751 Športový klub Sandberg 2028798 Áno 16.10.2022
Lucia Syrová SPE1052 Klub OB Sokol Pezinok 8400037 Áno 04.10.2022