Prihlášky podľa kategórií

Preteky: Majstrovstvá Slovenska v nočnom OB (06.10.2023)

Kategória: M 45 E

 

M 45 E (4)

Pretekár Reg. číslo Klub SportIdent Etapy (E1) Dátum prihlášok
Peter Vorlíček SKS7501 Športový klub Sandberg 8112302 Áno 29.09.2023
Rastislav Dokupil SKS7402 Športový klub Sandberg 8515551 Áno 29.09.2023
Radoslav Kováč SKS7701 Športový klub Sandberg 2114240 Áno 29.09.2023
Peter Krnáč VIA7701 Viatoris 1771230 Áno 13.09.2023