Prihlášky podľa kategórií

Preteky: Mikulášska čižma (03.12.2023)

Kategória: B

 

B (26)

Pretekár Reg. číslo Klub SportIdent Etapy (E1) Dátum prihlášok
Tomáš Hajduch Klub OB ATU Košice 2032175 Áno 01.12.2023
Natália Leitnerová TKE8851 Klub OB ATU Košice 8017116 Áno 01.12.2023
Boris Ďurčo TKE6301 Klub OB ATU Košice 8003076 Áno 01.12.2023
Judita Sádecká TKE6253 Klub OB ATU Košice 8015308 Áno 01.12.2023
Elena Papugová TKE6552 Klub OB ATU Košice 2051306 Áno 01.12.2023
Viktória Roháčová TKE0051 Klub OB ATU Košice 1403139 Áno 01.12.2023
Karol Janšo TKE6206 Klub OB ATU Košice 8019950 Áno 01.12.2023
Matej Leitner TKE9101 Klub OB ATU Košice Áno 01.12.2023
Pavol Kiss TKE8503 Klub OB ATU Košice Áno 01.12.2023
Oksana Velgosová TKE7351 Klub OB ATU Košice 2051368 Áno 01.12.2023
Martina Breinerová TKE7652 Klub OB ATU Košice 2051442 Áno 01.12.2023
Lucia Steinerová TKE7752 Klub OB ATU Košice 2051444 Áno 01.12.2023
Miroslav Steiner TKE0903 Klub OB ATU Košice 2032147 Áno 01.12.2023
Šimon Majerníček TKE0701 Klub OB ATU Košice Áno 01.12.2023
Tomáš Legath Klub OB Kysak 2160491 Áno 01.12.2023
Jaroslav Kollár KYS6102 Klub OB Kysak 1416370 Áno 01.12.2023
Ľudmila Hančárová KYS9451 Klub OB Kysak 8076043 Áno 01.12.2023
Mátyás Hujduš KYS0802 Klub OB Kysak 416766 Áno 01.12.2023
Martin Hujduš KYS7202 Klub OB Kysak 416706 Áno 01.12.2023
Tomáš Legath KYS0803 Klub OB Kysak 416738 Áno 01.12.2023
Annamária Pavelová KYS7651 Klub OB Kysak 7467746 Áno 01.12.2023
Anna Pavelová KYS1151 Klub OB Kysak 7530753 Áno 01.12.2023
Kostia Panchokha 21Y05AA (UKR) Chernihiv Áno 30.11.2023
František Šoltés SSN6202 KOB Čingov Spišská Nová Ves 8044609 Áno 30.11.2023
Zuzana Sleziaková VIA9251 Viatoris 8001846 Áno 21.11.2023
Petra Nina Macháčková VIA0951 Viatoris 8001841 Áno 21.11.2023