Preteky

Dátum Názov Miesto Odvetvie Klasifikácia Organizátor Info
04.05.2002 KPo - 5. kolo oblastného rebríčka Košice OB OR UKE
05.05.2002 KPo - 6. kolo oblastného rebríčka Košice OB OR UKE
08.05.2002 BTo - Dunajská buzola Bratislava OB OR FBA
10.05.2002
- 12.05.2002
Svetová parková séria Prostĕjov OB INT Czech republic
18.05.2002 Majstrovstvá SR na krátkych tratiach - kvalifikácia, Verejné preteky OB MSR SPE
18.05.2002 Majstrovstvá SR na krátkych tratiach - finále OB MSR SPE
19.05.2002 Národné rebríčkové preteky na klasických tratiach OB SRJ SPE