Preteky

Dátum Názov Miesto Odvetvie Klasifikácia Organizátor Info
01.05.1999 M BTO na krátkych tratiach - 6. kolo oblastného rebríčka Bratislavsko-Trnavskej oblasti - krátka tra Bratislava OB OR BBA
08.05.1999 M SR - krátka trať Bratislava OB MSR Farmaceut Bratislava
09.05.1999 1. kolo SR - štafety Bratislava OB SRJ Pucov ŠK Bratislava
15.05.1999 1. kolo SPE, SRJ - krátka trať Košice OB SRJ TU Košice
16.05.1999 2. kolo SPE, SRJ - klasická trať Košice OB SRJ TU Košice
22.05.1999 M BTO na klasických tratiach - 7. kolo oblastného rebríčka Bratislavsko-Trnavskej oblasti - klasická Bratislava OB OR FBA
29.05.1999 Nominačné pretky - 3. kolo Kozel Cup Bukovinka OB SRJ Česká republika
30.05.1999 Nominačné pretky - 4. kolo Kozel Cup Bukovinka OB SRJ Česká republika