Preteky

Dátum Názov Miesto Odvetvie Klasifikácia Organizátor Info
13.03.1999 1. kolo oblastného rebríčka Bratislavsko-Trnavskej oblasti - krátka trať Bratislava, Partizánska lúka OB OR FBA
20.03.1999 M BTO na dlhých tratiach - 2. kolo oblastného rebríčka Bratislavsko-Trnavskej oblasti - dlhá trať Borinka OB OR OBA
21.03.1999 3. kolo oblastného rebríčka Bratislavsko-Trnavskej oblasti - skrátená trať Pezinok OB OR SPE
26.03.1999 Svetová parková séria - 1. kolo Farum/Copenhagen OB MS Denmark
27.03.1999 4. kolo oblastného rebríčka Bratislavsko-Trnavskej oblasti - klasická trať Bratislava, Pekná cesta OB OR RBA
28.03.1999 5. kolo oblastného rebríčka Bratislavsko-Trnavskej oblasti - skrátená trať Bratislava, Pekná cesta OB OR RBA
17.04.1999 M SR - dlhá trať Pečenice OB MSR Kobra Bratislava
23.04.1999 Svetová parková séria - 2. kolo Skansen/Stockholm OB MS Sweden
01.05.1999 M BTO na krátkych tratiach - 6. kolo oblastného rebríčka Bratislavsko-Trnavskej oblasti - krátka tra Bratislava OB OR BBA
08.05.1999 M SR - krátka trať Bratislava OB MSR Farmaceut Bratislava
09.05.1999 1. kolo SR - štafety Bratislava OB SRJ Pucov ŠK Bratislava
15.05.1999 1. kolo SPE, SRJ - krátka trať Košice OB SRJ TU Košice
16.05.1999 2. kolo SPE, SRJ - klasická trať Košice OB SRJ TU Košice
22.05.1999 M BTO na klasických tratiach - 7. kolo oblastného rebríčka Bratislavsko-Trnavskej oblasti - klasická Bratislava OB OR FBA
29.05.1999 Nominačné pretky - 3. kolo Kozel Cup Bukovinka OB SRJ Česká republika
30.05.1999 Nominačné pretky - 4. kolo Kozel Cup Bukovinka OB SRJ Česká republika
11.06.1999 Svetová parková séria - 3. kolo Turku OB MS Finland
12.06.1999 3. kolo SPE, SRJ - krátka trať Spišská Nová Ves OB SRJ SSN
13.06.1999 4. kolo SPE, SRJ - klasická trať Spišská Nová Ves OB SRJ SSN
15.06.1999 Svetová parková séria - 4. kolo Glasgow OB MS Great Britain
25.06.1999
- 27.06.1999
Medzinárodné stretnutie dorasteneckých družstiev Lipsko OB INT Germany
05.07.1999
- 11.07.1999
MS juniorov Varna OB MS Bulgaria
18.07.1999
- 23.07.1999
MS veteránov Aarhus OB MS Denmark
24.07.1999 M SR - klasická trať, veteráni OB MSR Sokol Pezinok
25.07.1999 M SR - 2. kolo SR - štafety OB MSR Sokol Pezinok
01.08.1999
- 08.08.1999
MS Inverness OB MS Scotland
12.08.1999 Svetová parková séria - 5. kolo Oslo OB MS Norway
27.08.1999
- 29.08.1999
Veľká cena Slovenska - 5. a 6. kolo SPE, SRJ Ružiná OB SRJ Ekonóm Banská Bystrica
04.09.1999 7. kolo SPE, SRJ - krátka trať Březůvky OB SRJ Česká republika
05.09.1999 8. kolo SPE, SRJ - klasická trať Březůvky OB SRJ Česká republika