Preteky

Dátum Názov Miesto Odvetvie Klasifikácia Organizátor Info
12.09.2009
- 13.09.2009
7. a 8. kolo oblast. rebríčka Východ v OB 2009 Ferčekovce + Hnilčík OB OR SSN
13.09.2009 3. kolo oblast. rebríčka STRED v OB 2009 Ružomberok, Čutkovská dolina OB OR RBK
19.09.2009 4. kolo oblast. rebríčka STRED v OB 2009 Banská Bystrica, časť Uhlisko OB OR EBB
25.09.2009 Majstrovstvá Slovenska v nočnom OB 2009 Kysak OB MSR Kysak
25.09.2009 Liga školských družstiev v OB 2009, 3.- 4. kolo Košice OB OR TKE
26.09.2009 Majstrovstvá Slovenska v OB 2009 - krátke trate Kysak OB MSR Kysak
27.09.2009 Slovenský rebríček v OB 2009 - skrátené trate Kysak OB MSR Kysak