Prihlášky podľa kategórií

Preteky: Jesenná cena Rapidu 9. kolo Sanasport Cup 2018 (14.10.2018)

Kategória: M -16

 

M -16 (6)

Pretekár Reg. číslo Klub SportIdent Etapy (E1) Dátum prihlášok
Tibor Fedor SPE0303 Klub OB Sokol Pezinok 8445533 Áno 09.10.2018
Adam Havlík SPE0201 Klub OB Sokol Pezinok 1407834 Áno 09.10.2018
Nicholas Ditri SPE0304 Klub OB Sokol Pezinok 1407838 Áno 09.10.2018
Tomáš Šipoš SPE0311 Klub OB Sokol Pezinok 2120011 Áno 09.10.2018
Michal Balogh SKS0301 Športový klub Sandberg 2028796 Áno 08.10.2018
Oliver Lago VBA0301 ŠK VAZKA Bratislava 307360 Áno 08.10.2018