Prihlášky podľa kategórií

Preteky: Mikulášske preteky 12.kolo Sanasport cup 2018 (09.12.2018)

Kategória: M -10

 

M -10 (9)

Pretekár Reg. číslo Klub SportIdent Etapy (E1) Dátum prihlášok
Šimon Bednárik ŠK Cart print Nitra Áno 03.12.2018
Tomáš Kajan Krúžok OB na ZŠ Odborárska 2114239 Áno 03.12.2018
Daniel Ondovčík SPE0801 Klub OB Sokol Pezinok 219138 Áno 03.12.2018
Andrej Havlík SPE0901 Klub OB Sokol Pezinok 307272 Áno 03.12.2018
Gregor Ondra SPE08AF Klub OB Sokol Pezinok 2111076 Áno 03.12.2018
Filip Kníž 01C08AC Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos Áno 26.11.2018
Ján Dokupil SKS0801 Športový klub Sandberg 2079534 Áno 02.12.2018
Alex Luis Šutka SKS0901 Športový klub Sandberg 2079540 Áno 02.12.2018
Patrik Gross SKS0803 Športový klub Sandberg 2132980 Áno 02.12.2018