Prihlášky podľa kategórií

Preteky: Pohár oslobodenia mesta Pezinok (26.05.2019)

Kategória: W -14 A

 

W -14 A (12)

Pretekár Reg. číslo Klub SportIdent Etapy (E1) Dátum prihlášok
Anamária Šutková SKS0552 Športový klub Sandberg 2049989 Áno 12.05.2019
Adriana Repáčová EBB0552 TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica 2102852 Áno 12.05.2019
Júlia Pavelová KYS0651 Klub OB Kysak 7207860 Áno 11.05.2019
Tereza Kendrová FBA0651 TJ Slávia Farmaceut Bratislava 2078493 Áno 13.05.2019
Rebecca Herna FBA0553 TJ Slávia Farmaceut Bratislava 2104582 Áno 09.05.2019
Ema Michačová ŠK HADVEO Banská Bystrica 2066970 Áno 12.05.2019
Nina Škarvadová HBB0651 ŠK HADVEO Banská Bystrica 2066963 Áno 12.05.2019
Petra Kurucová SPE0651 Klub OB Sokol Pezinok 1407845 Áno 12.05.2019
Gabriela Ježíková SPE0551 Klub OB Sokol Pezinok 8060806 Áno 12.05.2019
Lucia Šipošová SPE0654 Klub OB Sokol Pezinok 2120011 Áno 14.05.2019
Veronika Fečová SPE0555 Klub OB Sokol Pezinok 2111075 Áno 12.05.2019
Kamila Pompurová TBB0551 ŠK Terezka Banská Bystrica 416705 Áno 14.05.2019