Prihlášky podľa kategórií

Preteky: Majstrovstvá SR v nočnom OB (27.09.2019)

Kategória: N

 

N (7)

Pretekár Reg. číslo Klub SportIdent Etapy (E1) Dátum prihlášok
Vanda Brídziková SKS0953 Športový klub Sandberg Áno 20.09.2019
Adriana Repáčová EBB0552 TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica 2102852 Áno 23.09.2019
Kamila Pompurová TBB0551 ŠK Terezka Banská Bystrica 8004348 Áno 18.09.2019
Jakub Forgáč VIA0401 Viatoris 7206542 Áno 07.09.2019
Daniel Ondovčík SPE0801 Klub OB Sokol Pezinok 1888446 Áno 19.09.2019
Ingrid Valachová SPE6752 Klub OB Sokol Pezinok 2111076 Áno 25.08.2019
Ľubomíra Ježíková SPE8351 Klub OB Sokol Pezinok 2120015 Áno 23.08.2019