Prihlášky podľa kategórií

Preteky: Spoznaj svoj les (01.06.2019)

Kategória: M -10

 

M -10 (4)

Pretekár Reg. číslo Klub SportIdent Etapy (E1) Dátum prihlášok
Alex Luis Šutka SKS0901 Športový klub Sandberg 2079540 Áno 27.05.2019
Peter Kotuliak FBA1003 TJ Slávia Farmaceut Bratislava 2088215 Áno 27.05.2019
Andrej Havlík SPE0901 Klub OB Sokol Pezinok 307272 Áno 27.05.2019
Max Slatinsky Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos Áno 27.05.2019