Prihlášky podľa kategórií

Preteky: Neoficiálne MSR v Labyrinte (21.05.2022)

Kategória: Open

 

Open (7)

Pretekár Reg. číslo Klub SportIdent Etapy (E1) Dátum prihlášok
Anna Macháčková SKS1151 Športový klub Sandberg 2132981 Áno 05.05.2022
Júlia Macháčková SKS0854 Športový klub Sandberg 2132980 Áno 05.05.2022
Martin Horáček ZMT0803 Klub OB Martin 2136773 Áno 04.05.2022
Miroslav Lukáč ZMT1103 Klub OB Martin 1712975 Áno 04.05.2022
Lenka Krivková ZMT1152 Klub OB Martin 1712974 Áno 04.05.2022
Terézia Ester Goffová ZMT1154 Klub OB Martin Áno 04.05.2022
Tobias Goffa ZMT10BA Klub OB Martin Áno 04.05.2022