Prihlášky podľa kategórií

Preteky: Jesenná cena Rapidu - 8. kolo OR Západ (15.10.2023)

Kategória: MW-R

 

MW-R (1)

Pretekár Reg. číslo Klub SportIdent Etapy (E1) Dátum prihlášok
Karolínka Škovierová PEZ20AA Klub OB AŠK Pezinok 975310 Áno 18.09.2023