Prihlášky podľa kategórií

Preteky: Jesenná cena Rapidu - 8. kolo OR Západ (15.10.2023)

Kategória: MWR

 

MWR (18)

Pretekár Reg. číslo Klub SportIdent Etapy (E1) Dátum prihlášok
Terézia Klučincová MTL1851 Move&Think 2155989 Áno 13.10.2023
Karolína Aľušíková MTL1551 Move&Think Áno 13.10.2023
Ján Klučinec MTL1502 Move&Think 2155961 Áno 13.10.2023
Július Jánoška IBA1501 TJ Ioan 1209 1409062 Áno 09.10.2023
Katarína Jánošková IBA1351 TJ Ioan 1209 1409053 Áno 09.10.2023
Ondrej Mazák Športový klub Sandberg 2102811 Áno 09.10.2023
Anna Mazáková SKS1451 Športový klub Sandberg 2120073 Áno 09.10.2023
Zuzana Máčajová SKS1551 Športový klub Sandberg 2114247 Áno 09.10.2023
Danil Myrets SKS1602 Športový klub Sandberg 2300281 Áno 09.10.2023
Radka Tomkovičová SKS1751 Športový klub Sandberg 2102783 Áno 09.10.2023
Emília Lukoťková SKS1952 Športový klub Sandberg 2139541 Áno 09.10.2023
Zina Lukoťková SKS1752 Športový klub Sandberg 2139540 Áno 09.10.2023
Krištof Gibala SKS1801 Športový klub Sandberg 2300227 Áno 09.10.2023
Hanka Kovačičová SPEAA01 Klub OB Sokol Pezinok 2211360 Áno 09.10.2023
Veronika Šipošová SPEAA03 Klub OB Sokol Pezinok 2211359 Áno 09.10.2023
Matias Schabjuk SPE1701 Klub OB Sokol Pezinok 2211353 Áno 11.10.2023
Kristína Borská 01C13BA Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos 435206 Áno 09.10.2023
Karolínka Škovierová PEZ20AA Klub OB AŠK Pezinok 975310 Áno 18.09.2023