Preteky

Dátum Názov Miesto Odvetvie Klasifikácia Organizátor Info
04.09.2010 4. kolo oblast. rebríčka Východ v OB 2010 Tepličany OB OR TKE
05.09.2010 5. kolo oblast. rebríčka Východ v OB 2010 Mirkovce OB OR KYS
10.09.2010 Majstrovstvá Slovenska v nočnom OB 2010 Mošovce OB MSR ZMT
11.09.2010 Slovenský rebríček v OB 2010 - skrátené trate Mošovce OB SRJ ZMT
12.09.2010 Majstrovstvá Slovenska v OB 2010 - štafety Banská Bystrica OB MSR EBB
15.09.2010 Dunajská buzola 2010, 5. kolo oblastného rebríčka Západnej oblasti, Majstrovstvá Západnej oblasti v 2-členných štafetách Bratislava OB OR FBA
19.09.2010 3. kolo oblast. rebríčka STRED v OB 2010 Banská Bystrica, časť Uhlisko OB OR EBB
25.09.2010 6. kolo oblast. rebríčka Východ v OB 2010 Bukovec OB OR TKE
02.10.2010 4. kolo oblast. rebríčka STRED v OB 2010 Ružomberok - Klačno OB OR RBK
09.10.2010 Majstrovstvá Slovenska v OB na klasických tratiach 2010 Bratislava OB MSR FBA
10.10.2010 Slovenský rebríček v OB 2010 - skrátené trate Bratislava OB SRJ FBA
23.10.2010
- 24.10.2010
Oblastný rebríček STRED - 47. ročník pretekov mužov o "JELENÍ PAROH", 33. ročníka pretekov žien o "POHÁR REKTORA TU ZVOLEN", 16. ročníka žien o "KRAVSKÝ ROH" Kováčová OB OR VZV
17.11.2010 Jesenná cena Sporka, majstrovstvá oblasti ZÁPAD v OB 2010 na klasickej trati Bratislava - Pekná cesta OB OR BBA
20.11.2010
- 21.11.2010
Veľká cena TIKO ŠPORTU 2010 - parkový + nočný + denný OB, Pohár dekana EF UMB v OB, trojstretnutie univerzitných miest Banská Bystrica - Budapešť - Zvolen Zvolen OB OR MZV
05.12.2010 MIKULÁŠSKE PRETEKY v OB - 1. kolo Zimnej ligy Západnej oblasti Bratislava, kúpalisko Rosnička, Dúbravka OB OR VBA
05.12.2010 Mikulášska čižma 2010 Košice, bistro Bankov OB OR TKE
19.12.2010 Vianočný kapor 2010 Košice - areál TU OB OR TKE