Prihlášky podľa kategórií

Preteky: Jesenná cena Rapidu 9. kolo Sanasport Cup 2018 (14.10.2018)

Kategória: M -18

 

M -18 (5)

Pretekár Reg. číslo Klub SportIdent Etapy (E1) Dátum prihlášok
Michal Schenk RBA0201 TJ Rapid Bratislava 434810 Áno 12.10.2018
Matúš Topor SPE0102 Klub OB Sokol Pezinok 1407849 Áno 09.10.2018
Matúš Balogh SKS0101 Športový klub Sandberg 2028797 Áno 08.10.2018
Matej Urban SKS0102 Športový klub Sandberg 2027944 Áno 08.10.2018
Matej Kukurugya SKS0103 Športový klub Sandberg 2049990 Áno 08.10.2018