Prihlášky podľa kategórií

Preteky: Jesenná cena Rapidu 9. kolo Sanasport Cup 2018 (14.10.2018)

Kategória: W -14

 

W -14 (12)

Pretekár Reg. číslo Klub SportIdent Etapy (E1) Dátum prihlášok
Kamila Pompurová TBB0551 ŠK Terezka Banská Bystrica 416705 Áno 13.10.2018
Ema Havlíková SPE0451 Klub OB Sokol Pezinok 1407844 Áno 09.10.2018
Natália Ježíková SPE0454 Klub OB Sokol Pezinok 1407843 Áno 09.10.2018
Gabriela Ježíková SPE0551 Klub OB Sokol Pezinok 8060806 Áno 09.10.2018
Bianka Halčínová SPE0554 Klub OB Sokol Pezinok 1407863 Áno 09.10.2018
Nicole Herna FBA0552 TJ Slávia Farmaceut Bratislava 2104581 Áno 09.10.2018
Rebecca Herna FBA0553 TJ Slávia Farmaceut Bratislava 2104582 Áno 09.10.2018
Martina Vorlíčková SKS0551 Športový klub Sandberg 2049985 Áno 08.10.2018
Katarína Mravíková SKS0451 Športový klub Sandberg 2049983 Áno 08.10.2018
Adriana Repáčová EBB0552 TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica 2102852 Áno 08.10.2018
Elena Lago VBA0551 ŠK VAZKA Bratislava 307373 Áno 08.10.2018
Žofia Kováčová VBA0451 ŠK VAZKA Bratislava 2043832 Áno 09.10.2018