Prihlášky podľa kategórií

Preteky: Jesenná cena Rapidu 9. kolo Sanasport Cup 2018 (14.10.2018)

Kategória: N

 

N (14)

Pretekár Reg. číslo Klub SportIdent Etapy (E1) Dátum prihlášok
Iveta Bobovská SPE Klub OB Sokol Pezinok 1425342 Áno 09.10.2018
Jakub Jelínek SPE0312 Klub OB Sokol Pezinok 1407860 Áno 09.10.2018
Eliška Fedorová SPE0752 Klub OB Sokol Pezinok 416725 Áno 09.10.2018
Vladimír Bobovský SPE75AA Klub OB Sokol Pezinok 1425371 Áno 09.10.2018
Henrieta Libantová ŠK Cart print Nitra Áno 09.10.2018
Priska Kasza FBA78AB TJ Slávia Farmaceut Bratislava 2067266 Áno 09.10.2018
Oliver Gross SKS0404 Športový klub Sandberg 2079536 Áno 08.10.2018
Teodorka Mravíková SKS0752 Športový klub Sandberg 2049982 Áno 08.10.2018
Ľubica Mravíková SKS70AB Športový klub Sandberg 2114237 Áno 08.10.2018
Edita Máčajová SKS75AB Športový klub Sandberg 2114247 Áno 08.10.2018
Radka Repáčová EBB9851 TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica Áno 08.10.2018
Juraj Jurčík Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos Áno 13.10.2018
Jakub Jurčík Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos Áno 13.10.2018
Mária Bellušová 01C74AA Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos Áno 09.10.2018