Prihlášky podľa kategórií

Preteky: Jesenná cena Rapidu 9. kolo Sanasport Cup 2018 (14.10.2018)

Kategória: Open

 

Open (13)

Pretekár Reg. číslo Klub SportIdent Etapy (E1) Dátum prihlášok
Michal Tomašovič SPE8902 Klub OB Sokol Pezinok 219144 Áno 09.10.2018
Andrej Mikloš SPE7503 Klub OB Sokol Pezinok 406930 Áno 09.10.2018
Zuzana Miklošová SPE7652 Klub OB Sokol Pezinok 406924 Áno 09.10.2018
Tomáš Charvát SPE8502 Klub OB Sokol Pezinok 1985804 Áno 09.10.2018
Ida Herna FBA7253 TJ Slávia Farmaceut Bratislava 2103272 Áno 09.10.2018
Tibor Novosad FBA7103 TJ Slávia Farmaceut Bratislava 2103265 Áno 09.10.2018
Barbora Grossová SKS80AB Športový klub Sandberg 2128444 Áno 08.10.2018
Milan Meriač ZMT4205 Klub OB Martin 416723 Áno 08.10.2018
Ivan Zacharovský ZMT5201 Klub OB Martin 416534 Áno 08.10.2018
Marek Vaňo 01C79AA Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos 1919919 Áno 01.10.2018
Martina Holbikova 01C79AD Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos Áno 18.09.2018
Adela Cori 01C95AA Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos 46314 Áno 26.09.2018
René Vrábeľ 01C77AA Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos Áno 07.10.2018