Prihlášky podľa kategórií

Preteky: Pohár oslobodenia mesta Pezinok (26.05.2019)

Kategória: W 35- A

 

W 35- A (8)

Pretekár Reg. číslo Klub SportIdent Etapy (E1) Dátum prihlášok
Monika Urbanová SKS7751 Športový klub Sandberg 2027945 Áno 12.05.2019
Barbora Vorlíčková SKS7651 Športový klub Sandberg 2049984 Áno 12.05.2019
Martina Bialeková EBB7351 TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica 7201767 Áno 12.05.2019
Alena Bukovacová FBA7451 TJ Slávia Farmaceut Bratislava 522004 Áno 13.05.2019
Katarína Sýkorová FBA8253 TJ Slávia Farmaceut Bratislava 2099593 Áno 09.05.2019
Andrea Hríbiková HBB8451 ŠK HADVEO Banská Bystrica 2066979 Áno 09.05.2019
Michaela Zedníčková SPE8253 Klub OB Sokol Pezinok 2120013 Áno 12.05.2019
Ľubomíra Ježíková SPE8351 Klub OB Sokol Pezinok 2120015 Áno 12.05.2019