Prihlášky podľa klubov

Preteky: Majstrovstvá SR štafiet (28.09.2019)

Počet prihlásených: 272

Kluby

11N     BBA     EBB     FBA     HBB     KYS     RBA     SKS     SPE     SSN     TBB     TKE     VBA     VZA     ZMT    

Športový klub Sandberg (18) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Michal Balogh SKS0301 2028796 M -18 E - 20.09.2019
Zora Baloghová SKS0751 2028798 W -14 E - 20.09.2019
Jakub Brňák SKS0701 2049999 M -14 E - 20.09.2019
Diana Brňáková SKS0952 2049994 W -14 E - 20.09.2019
Daniel Dokupil SKS0502 2079532 M -14 E - 20.09.2019
Ján Dokupil SKS0801 2079534 M -14 E - 20.09.2019
Samuel Dokupil SKS0304 2079531 M -18 E - 20.09.2019
Ema Jonášová SKS0951 2049987 W -10 - 20.09.2019
Tomáš Kováč SKS0602 2118105 M -14 E - 20.09.2019
Matej Kukurugya SKS0103 2049990 M -18 E - 20.09.2019
Šimon Kukurugya SKS0402 8103015 M -18 E - 20.09.2019
Zina Máčajová SKS0954 W -10 - 22.09.2019
Anna Macháčková SKS1151 2079538 MW-R - 20.09.2019
Júlia Macháčková 2079537 MW-R - 20.09.2019
Alex Luis Šutka SKS0901 2079540 M -10 - 20.09.2019
Matúš Vaňo SKS0804 7900097 M -14 E - 20.09.2019
Martina Vorlíčková SKS0551 W -18 E - 22.09.2019
Paulína Žilincová SKS0651 2103271 W -14 E - 20.09.2019

ŠK Terezka Banská Bystrica (2) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Daniel Pompura TBB0101 2008502 M 19- E - 20.09.2019
Ladislav Pompura TBB6301 406991 M 19- E - 20.09.2019

TJ Slávia Farmaceut Bratislava (34) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Jakub Berčík FBA0507 2134365 M -14 E - 19.09.2019
Peter Bohuš FBA7904 416806 M 105 E - 19.09.2019
Filip Bukovac FBA0501 2096113 M -14 E - 19.09.2019
Maroš Bukovac FBA7601 525005 M 19- E - 19.09.2019
Pavol Bukovac FBA8102 8115118 M 19- E - 19.09.2019
Alena Bukovacová FBA7451 522004 W 105 E - 19.09.2019
Katarína Daříčková FBA5551 362807 W 165 E - 19.09.2019
Dušan Furucz FBA7101 511234 M 165 E - 19.09.2019
Peter Glončák FBA7901 2012281 M 19- E - 19.09.2019
Jaroslav Halač FBA6703 2133888 M 165 E - 19.09.2019
Ida Herna FBA7253 2103272 W 165 E - 19.09.2019
Rebecca Herna FBA0553 2104582 W -14 E - 19.09.2019
Magdaléna Hrabošová FBA0052 2045171 W 19- E - 19.09.2019
Dušan Hrnčiar FBA7703 2104597 M 19- E - 19.09.2019
Ladislav Kasza FBA7102 2078497 M 165 E - 19.09.2019
Tomáš Kasza FBA0503 2078496 M -14 E - 19.09.2019
Iva Kavánková FBA9751 8654917 W 19- E - 19.09.2019
Tereza Kendrová FBA0651 2078493 W -14 E - 19.09.2019
Ján Koman FBA0504 2124800 M -14 E - 19.09.2019
Marek Koman FBA7905 2124765 M 105 E - 19.09.2019
Kristína Komanová FBA7853 2124760 W 105 E - 19.09.2019
Ivan Kotuliak FBA7402 2078495 M 105 E - 19.09.2019
Lea Kotuliaková FBA0751 2078498 W -14 E - 19.09.2019
Petra Kotuliaková FBA7552 2078494 Open - 19.09.2019
Viktor Mikluš FBA5201 406913 M 165 E - 19.09.2019
Ján Mižúr FBA5501 2079503 M 165 E - 19.09.2019
Peter Mižúr FBA9101 8116785 M 19- E - 19.09.2019
Jana Mižúrová FBA6351 2079495 W 165 E - 19.09.2019
Adriana Olle FBA06AC 2067242 W -14 E - 19.09.2019
Michaela Patassiová FBA0252 8670509 Open - 19.09.2019
László Prill FBA6302 45259 M 165 E - 19.09.2019
Hana Šmelíková FBA6951 9200733 W 105 E - 19.09.2019
Marta Wartiaková FBA8252 2012289 W 19- E - 19.09.2019
Roman Zbranek FBA8803 8422248 M 19- E - 19.09.2019

TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica (5) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Martina Bialeková EBB7351 7201767 Open - 19.09.2019
Kamila Pompurová TBB0551 W -14 E - 19.09.2019
Adriana Repáčová EBB0552 2102852 W -14 E - 19.09.2019
Katarína Schwarzová EBB1151 7080080 W -10 - 19.09.2019
Martina Schwarzová EBB0951 2112736 W -10 - 19.09.2019

Klub OB ATU Košice (49) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Tomáš Drenčák TKE8502 8004342 M 19- E - 21.09.2019
Petronela Filipová TKE0352 8017126 W -18 E 19.09.2019
Sandra Ivanková TKE0253 8631587 W -18 E 21.09.2019
Jakub Karol Janšo TKE0602 2051421 M -14 E 19.09.2019
Karol Janšo TKE6206 2051437 M 165 E 19.09.2019
Martin Jerguš TKE6702 232217 M 165 E - 21.09.2019
Anna Mária Jergušová TKE6651 232109 W 165 E - 21.09.2019
Matúš Kaprál TKE8804 8017118 M 19- E - 21.09.2019
Michal Krajčík TKE8704 8656741 M 19- E - 19.09.2019
Kristína Krajčíková TKE9254 2020726 W 19- E - 19.09.2019
Roman Kučera TKE8301 307376 M 19- E - 19.09.2019
Ján Kuchta TKE5701 8017120 M 165 E - 21.09.2019
Michal Kurák TKE0101 2051399 M 19- E 21.09.2019
Katarína Lamiová TKE8351 920656 W 19- E - 19.09.2019
Matej Leitner TKE9101 2051445 M 19- E 21.09.2019
Simona Mihaličová TKE0551 2032200 W -18 E 19.09.2019
Eva Mušinská TKE6451 2032145 W 165 E - 19.09.2019
Tomáš Mušinský TKE9301 8656717 M 19- E 19.09.2019
Lukáš Mário Novota TKE0302 2025333 M -18 E 19.09.2019
Mikuláš Novota TKE6002 2025332 M 135 E 19.09.2019
Rastislav Oľhava TKE8901 7201826 M 19- E - 21.09.2019
Richard Oľhava TKE8802 307266 M 19- E 21.09.2019
Hana Oľhavová TKE9157 362930 M 19- E - 21.09.2019
Anton Onder TKE5401 416528 M 165 E - 21.09.2019
František Papuga TKE6302 2051410 M 165 E - 19.09.2019
Miroslav Papuga TKE9002 886720 M 19- E 19.09.2019
Andrea Papugová TKE9751 2051346 W 19- E - 19.09.2019
Katarína Papugová TKE9255 9999903 W 19- E - 21.09.2019
Martina Papugová TKE9551 2051353 W 19- E - 19.09.2019
Jozef Pollák TKE6001 920651 M 135 E - 19.09.2019
Iveta Putnovská TKE5651 307387 W 165 E - 21.09.2019
Adam Roháč TKE0601 2051356 M -14 E 21.09.2019
Martin Roháč TKE0301 1408128 M -18 E - 21.09.2019
Zdenko Roháč TKE7301 2051301 M 135 E 19.09.2019
Ingrid Roháčová TKE7051 2023819 W 165 E - 21.09.2019
Viktória Roháčová TKE0051 1403139 W 19- E 21.09.2019
Judita Sádecká TKE6253 307378 W 165 E - 21.09.2019
Lukáš Simočko TKE0003 8017134 M 19- E 21.09.2019
Michal Simočko TKE5302 2032193 M 165 E 21.09.2019
Dušan Sláma TKE9801 7204978 M 19- E - 19.09.2019
Peter Sláma TKE6401 9102083 M 165 E - 19.09.2019
Richard Sláma TKE0303 8017125 M -18 E 21.09.2019
Csaba Takács TKE6205 8639460 M 165 E 19.09.2019
Adam Tysz TKE8703 2020702 M 19- E 19.09.2019
Vladimír Tysz TKE6202 416501 M 165 E - 21.09.2019
Dávid Ugray TKE9605 2051350 M 19- E 19.09.2019
Michaela Velgosová TKE0151 8004600 W -18 E 19.09.2019
Miroslava Velgosová TKE0351 8004605 W -18 E 19.09.2019
Ľuboslava Weissová TKE0252 8017122 W -18 E - 19.09.2019

Klub OB Martin (5) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Martina Brém Knorová ZMT7151 2066093 M 165 E - 19.09.2019
Jana Davi ZMT6151 416848 M 165 E 19.09.2019
Martin Knor ZMT0201 2066091 M -18 E - 19.09.2019
Matúš Oravec ZMT0101 2066094 M -18 E - 19.09.2019
Ivan Zacharovský ZMT5201 416534 M 165 E 19.09.2019

ŠK VAZKA Bratislava (12) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Milan Kováč VBA7101 2043834 M 135 E - 19.09.2019
Ondrej Kováč VBA0601 2043831 M -14 E - 19.09.2019
Katarína Kováčová VBA7451 2043833 W 165 E - 19.09.2019
Elena Lago VBA0551 307373 M -14 E - 19.09.2019
Oliver Lago VBA0301 8228223 M 19- E - 19.09.2019
Adam Müller VBA8802 307298 Open - 19.09.2019
Matej Müller VBA9601 8240596 M 19- E - 19.09.2019
Adam Navrátil VBA9901 416125 M 19- E - 19.09.2019
Rostislav Navrátil VBA6601 8655 M 135 E - 19.09.2019
Adéla Navrátilová VBA0251 8061463 Open - 19.09.2019
Jela Navrátilová VBA4451 307295 W 165 E - 19.09.2019
Barbora Šmelíková VBA6951 307356 W 165 E - 19.09.2019

KOBRA Bratislava (9) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Lukáš Barták BBA8301 307353 M 105 E - 19.09.2019
Marian Dávidík BBA7713 8667959 M 19- E - 19.09.2019
Karol Hierweg BBA5801 406918 M 165 E - 19.09.2019
Juraj Horniak BBA8202 307459 M 105 E - 19.09.2019
Adam Jonáš BBA0101 7209670 M 19- E - 19.09.2019
Martin Jonáš BBA9601 515307 M 19- E - 19.09.2019
Anton Kniebügl BBA6401 416747 M 165 E - 19.09.2019
Juraj Petrinec BBA6403 640640 M 165 E - 19.09.2019
Michal Stasz BBA8203 406912 M 105 E - 19.09.2019

OK Bartakson (3) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Maros Bartak Open - 19.09.2019
Michal Barták 11N78AA Open - 19.09.2019
Brona Simova Open - 19.09.2019

TJ Rapid Bratislava (28) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Matej Demovič RBA0305 8667951 M -18 E - 19.09.2019
Dušan Formanko RBA5801 2099591 M 165 E - 19.09.2019
Tobiáš Goldschmidt RBA0003 8200031 M 19- E - 19.09.2019
Jakub Hummel RBA0304 2092467 M -18 E - 19.09.2019
Maximilián Kubik RBA0303 8100014 M -18 E - 19.09.2019
Iva Kumová RBA6252 307367 W 165 E - 19.09.2019
Tibor Lanátor RBA7903 445617 M 135 E - 19.09.2019
Katarína Lanátorová RBA7856 307269 W 105 E - 19.09.2019
Dominik Lovás RBA9902 8100022 M 19- E - 19.09.2019
Milan Mazúr RBA6201 910191 M 165 E - 19.09.2019
Soňa Mazúrová RBA6551 307362 W 165 E - 19.09.2019
Marián Mikluš RBA7204 8000029 M 135 E - 19.09.2019
Dagmar Miklušová RBA7351 8123457 W 105 E - 19.09.2019
Tamara Miklušová RBA0252 8434822 M -18 E - 19.09.2019
Tereza Miklušová RBA9952 8222299 M 19- E - 19.09.2019
Adam Filip Niton RBA0104 445624 M -18 E - 19.09.2019
Milan Petrinec RBA5802 307357 M 165 E - 19.09.2019
František Priesol RBA5901 307419 M 165 E - 19.09.2019
Dušan Rybár RBA6202 2045172 M 165 E - 19.09.2019
Michal Schenk RBA0201 434810 M -18 E - 19.09.2019
Róbert Schenk RBA6802 434820 M 165 E - 19.09.2019
Daniel Šmelík RBA0702 442590 M -14 E - 19.09.2019
Juraj Šmelík RBA6603 7208215 M 135 E - 19.09.2019
Philip Stubna RBA9304 1399407 Open - 19.09.2019
Thomas Stubna RBA9602 307420 Open - 19.09.2019
Beata Vávrová RBA5651 682341 W 165 E - 19.09.2019
Erika Vávrová RBA7751 9201324 W 105 E - 19.09.2019
Hana Vikárová RBA935A 445622 Open - 19.09.2019

Klub OB Kysak (14) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Maroš Dudra KYS0601 2133074 M -14 E 19.09.2019
Milan Dudra KYS7201 307258 M 135 E 19.09.2019
György Filö KYS6302 9633077 M 165 E - 19.09.2019
Dávid Franko KYS9301 515103 M 19- E - 19.09.2019
Valér Franko KYS6601 1966416 M 135 E - 19.09.2019
Dominika Franková KYS9553 416717 W 19- E 19.09.2019
Jana Franková KYS6651 1966817 M 165 E - 19.09.2019
Jaroslav Kollár KYS6102 1416370 M 165 E 19.09.2019
Miroslav Kollár KYS8801 515190 M 19- E 19.09.2019
Barbora Pavliková KYS9152 1931991 W 19- E - 19.09.2019
Igor Porubčan KYS7101 2106750 M 135 E 19.09.2019
Tomáš Porubčan KYS0501 307291 M -14 E 19.09.2019
Libor Semančík KYS9006 8017129 M 19- E - 19.09.2019
Ľudmila Sokolová KYS9451 682343 W 19- E 19.09.2019

KOB Čingov Spišská Nová Ves (9) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Alena Barillová SSN6951 307384 W 19- E - 19.09.2019
Táňa Bednáriková SSN7952 416825 W 19- E - 19.09.2019
Silvester Dulák SSN9007 9900803 M 19- E - 19.09.2019
Eva Farkašová SSN9053 416600 W 19- E 19.09.2019
Miroslav Palička SSN5902 8667993 M 165 E - 19.09.2019
Michal Pavlík SSN9001 1231990 M 19- E - 19.09.2019
František Šoltés SSN6202 307398 M 165 E - 19.09.2019
Pavol Šoltés SSN6402 307386 M 165 E - 19.09.2019
Miroslav Tauber SSN9301 416764 M 19- E - 19.09.2019

Slávia Žilinská univerzita (25) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Jakub Chupek VZA9901 8655373 M 19- E - 19.09.2019
Jozef Chupek VZA7101 8071290 M 19- E - 19.09.2019
Silvia Chupeková VZA7250 8071303 W 105 E - 19.09.2019
Tamara Denysenko VZA6151 8012045 W 165 E - 19.09.2019
Alena Ďurčová VZA7753 1152125 W 105 E - 19.09.2019
Jozef Gajdošík VZA5200 416540 M 165 E - 19.09.2019
Tomáš Ondrejka VZA0001 8071302 M 19- E - 19.09.2019
Miroslav Pajger VZA0502 8071317 M -14 E - 19.09.2019
Peter Polakovič VZA5501 8071291 M 165 E - 19.09.2019
Elena Polakovičová VZA5850 8071301 W 165 E - 19.09.2019
Darina Polónyiová VZA4850 416514 W 165 E - 19.09.2019
Andrea Poštulková VZA9351 8071313 W 19- E - 19.09.2019
Zuzana Poštulková VZA7051 8071300 W 105 E - 19.09.2019
Martin Surovčík VZA0703 8071315 M -14 E - 19.09.2019
Michal Surovčík VZA8101 1423315 Open - 19.09.2019
Michal Surovčík VZA0902 8071295 M -10 - 19.09.2019
Adam Trepáč VZA0501 8071293 M -14 E - 19.09.2019
Ivan Trepáč VZA7001 2045214 Open - 19.09.2019
Eva Trepáčová VZA7053 8071318 Open - 19.09.2019
Gabriela Trepáčová VZA0351 8071311 W 19- E - 19.09.2019
Alexander Volkov VZA8002 8071296 M 165 E - 19.09.2019
Maksym Volkov VZA0701 8071316 M -14 E - 19.09.2019
Maja Volkova VZA0951 8071304 M -10 - 19.09.2019
Peter Vričan VZA8901 8090128 M 19- E - 19.09.2019
Jana Vríčanová VZA8952 8012047 W 19- E - 19.09.2019

ŠK HADVEO Banská Bystrica (18) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Filip Adámek HBB0102 8656745 M 19- E - 13.09.2019
Jonáš Čief HBB0701 2125318 M -14 E - 13.09.2019
Katarzyna Galla HBB9552 7200183 W 19- E - 13.09.2019
Matej Hraboš HBB9501 8071299 M 19- E - 13.09.2019
Miroslav Hríbik HBB8501 2300847 Open - 13.09.2019
Andrea Hríbiková HBB8451 2066979 Open - 13.09.2019
Lucia Kovalančíková HBB9351 8200014 W 19- E - 13.09.2019
Samuel Michač HBB0802 1550660 M -14 E - 13.09.2019
Ema Michačová HBB0551 2066969 W -14 E - 13.09.2019
Andrej Patráš HBB8201 8004356 M 105 E - 13.09.2019
Igor Patráš HBB7901 8629471 M 105 E - 13.09.2019
Ella Michaela Patrášová HBB0951 889284 W -14 E - 13.09.2019
Jozef Pelikán HBB8401 2012276 M 105 E - 13.09.2019
Ela Sedileková HBB9352 8116746 W 19- E - 13.09.2019
Jana Šmelíková HBB6651 307274 Open - 13.09.2019
Štefan Šurgan HBB7905 8680573 M 19- E 13.09.2019
Milan Trenčan HBB0703 2138226 M -14 E - 13.09.2019
Simon Zajac HBB0601 2066961 M -14 E - 13.09.2019

Klub OB Sokol Pezinok (41) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Zuzka Chovanová SPE0151 2111074 Open - 19.09.2019
Dávid Cisár SPE0708 2136737 M -14 E - 20.08.2019
Dominic Ditri SPE0002 1407842 M 19- E - 19.09.2019
Nicholas Ditri SPE0304 1407838 M -18 E - 19.09.2019
Damián Dojčar SPE0709 232070 M -14 E - 18.09.2019
Marek Dolný SPE0407 2111073 M 19- E - 19.09.2019
Michal Dolný SPE0706 2111072 M -14 E - 18.09.2019
Martina Dorozlová SPE0456 2111075 Open - 19.09.2019
Katarína Fedorová SPE7451 8445533 W 19- E - 18.09.2019
Klára Fedorová SPE0455 406928 W -18 E - 18.09.2019
Jakub Fraňo SPE0302 406936 M -18 E - 18.09.2019
Adam Havlík SPE0201 1407834 M 19- E - 18.09.2019
Andrej Havlík SPE0901 307272 M -14 E - 19.09.2019
Ema Havlíková SPE0451 1407844 W -18 E - 18.09.2019
Samuel Hostačný SPE0501 406927 M -14 E - 19.09.2019
Lenka Jablonovská SPE9063 8660504 W 19- E - 18.09.2019
Filip Jančík SPE0604 8300002 M -14 E - 23.08.2019
Ondrej Jendek SPE0704 435207 M -14 E - 18.09.2019
Viktor Ježík SPE1202 1407843 MW-R - 19.09.2019
Gabriela Ježíková SPE0551 8060806 W -14 E - 18.09.2019
Ľubomíra Ježíková SPE8351 2120015 W 105 E - 18.09.2019
Natália Ježíková SPE0454 8188801 W -18 E - 18.09.2019
Lukáš Kapusta SPE0602 5576 M -14 E - 18.09.2019
Peter Karch SPE9112 8303074 Open - 20.08.2019
Richard Križan SPE0503 2111071 M -14 E - 19.09.2019
Nina Kutišová SPE0353 406925 Open - 19.09.2019
Andrej Mikloš SPE0401 1407840 M -18 E - 18.09.2019
Andrej Mikloš SPE7503 406930 Open - 19.09.2019
Matúš Mikloš SPE0702 406924 M -14 E - 18.09.2019
Daniela Ondovčíková SPE7852 8101080 W 105 E - 19.09.2019
Lucia Ondovčíková SPE0051 7212124 Open - 19.09.2019
Barbora Pijáková SPE9451 8133318 W 19- E - 18.09.2019
Matúš Šimo SPE0107 8100080 M -18 E - 23.08.2019
Šimon Šipoš SPE0406 8001935 M -18 E - 18.09.2019
Tomáš Šipoš SPE0311 8100070 M -18 E - 18.09.2019
Hana Šipošová SPE0951 2120012 W -14 E - 19.09.2019
Lucia Šipošová SPE0654 8103019 W -14 E - 18.09.2019
Zuzana Šipošová SPE7351 219137 W 105 E - 18.09.2019
Tomáš Syrový SPE0601 8400090 M -14 E - 18.09.2019
Kristína Toporová SPE0751 219131 W -14 E - 19.09.2019
Eli Valach SPE0703 2118108 M -14 E - 19.09.2019