Prihlášky podľa kategórií

Preteky: Slovak Karst Cup (24.08.2018)

Kategória: W -14 A

 

W -14 A (16)

Pretekár Reg. číslo Klub SportIdent Etapy (E1, E2, E3, E4) Dátum prihlášok
Simona Mihaličová TKE0551 Klub OB ATU Košice 2032148 Áno Áno Áno Áno 11.08.2018
Adriana Repáčová EBB0552 TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica 2102852 Áno Áno Áno Áno 15.06.2018
Lenka Porubská TNR0451 ŠK Triturus Nitra 7210405 Áno Áno Áno Áno 15.06.2018
Martina Vorlíčková SKS0551 Športový klub Sandberg 2049985 Áno Áno Áno Áno 05.07.2018
Ivona Rohaľová SKS0453 Športový klub Sandberg 2049997 Áno Áno Áno Áno 13.06.2018
Rebecca Herna FBA0553 TJ Slávia Farmaceut Bratislava 2104582 Áno Áno Áno Áno 11.06.2018
Patrícia Patassiová FBA0554 TJ Slávia Farmaceut Bratislava 2119192 Áno Áno Áno Áno 11.06.2018
Elena Lago VBA0551 ŠK VAZKA Bratislava 307373 Áno Áno Áno Áno 13.06.2018
Žofia Kováčová VBA0451 ŠK VAZKA Bratislava 2043832 Áno Áno Áno Áno 05.06.2018
Ema Havlíková SPE0451 Klub OB Sokol Pezinok 1407844 Áno Áno Áno Áno 15.06.2018
Karolína Toporová SPE0452 Klub OB Sokol Pezinok 406940 Áno Áno Áno Áno 15.06.2018
Natália Ježíková SPE0454 Klub OB Sokol Pezinok 1407843 Áno Áno Áno Áno 15.06.2018
Gabriela Ježíková SPE0551 Klub OB Sokol Pezinok 8060806 Áno Áno Áno Áno 15.06.2018
Linda Legáthová SPE0552 Klub OB Sokol Pezinok 2111080 Áno Áno Áno Áno 20.06.2018
Klára Fedorová SPE0455 Klub OB Sokol Pezinok 2111071 Áno Áno Áno Áno 15.06.2018
Petra Bruková 03W04AA (CZE) TJ TŽ Třinec 7207881 Áno Áno Áno Áno 20.05.2018