Prihlášky

Preteky: Valentínsky Sporko 2019, 3. kolo oblastného rebríčka ZO SZOŠ (16.02.2019)

Počet prihlásených: 180

Kategórie

M -10      W -10      M -12      W -12      M -14      W -14      M -16      W -16      M -18      W -18      M 19-      W 19-      M 40-      W 40-      M 55-      W 55-      Open       N          RD        

M -10 (3)

Pretekár Reg. číslo Klub SportIdent Etapy (E1) Dátum prihlášok
Alex Luis Šutka SKS0901 Športový klub Sandberg 2079540 Áno 10.02.2019
Andrej Havlík SPE0901 Klub OB Sokol Pezinok 307272 Áno 11.02.2019
Maximilian Slatinsky Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos Áno 23.01.2019

W -10 (3)

Pretekár Reg. číslo Klub SportIdent Etapy (E1) Dátum prihlášok
Ema Jonášová SKS0951 Športový klub Sandberg 2049987 Áno 10.02.2019
Zina Máčajová SKS0954 Športový klub Sandberg 2118085 Áno 10.02.2019
Katarína Knížová 06D10AA TRIAX 2118099 Áno 23.01.2019

M -12 (13)

Pretekár Reg. číslo Klub SportIdent Etapy (E1) Dátum prihlášok
Jakub Brňák SKS0701 Športový klub Sandberg 2049999 Áno 10.02.2019
Ján Dokupil SKS0801 Športový klub Sandberg 2079534 Áno 10.02.2019
Prutkay Patrik SKS0703 Športový klub Sandberg 2114238 Áno 10.02.2019
Matúš Mikloš SPE0702 Klub OB Sokol Pezinok 406924 Áno 11.02.2019
Eli Valach SPE0703 Klub OB Sokol Pezinok 2118108 Áno 11.02.2019
Ondrej Jendek SPE0704 Klub OB Sokol Pezinok 2111073 Áno 11.02.2019
Michal Dolný SPE0706 Klub OB Sokol Pezinok 1407852 Áno 11.02.2019
Samuel Bobovský SPE0803 Klub OB Sokol Pezinok 2129220 Áno 11.02.2019
Gregor Ondra SPE08AF Klub OB Sokol Pezinok 1888445 Áno 11.02.2019
Damián Dojčar SPE07BB Klub OB Sokol Pezinok 2111080 Áno 11.02.2019
Dávid Cisár SPE07BC Klub OB Sokol Pezinok 2111077 Áno 11.02.2019
Filip Kníž 06D08AA TRIAX 2133071 Áno 23.01.2019
Ján Holman 01C07AA Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos Áno 08.02.2019

W -12 (3)

Pretekár Reg. číslo Klub SportIdent Etapy (E1) Dátum prihlášok
Lucia Vorlíčková SKS0851 Športový klub Sandberg 2049981 Áno 10.02.2019
Diana Brňáková SKS0952 Športový klub Sandberg 2049994 Áno 10.02.2019
Hana Šipošová SPE0951 Klub OB Sokol Pezinok 435208 Áno 11.02.2019

M -14 (6)

Pretekár Reg. číslo Klub SportIdent Etapy (E1) Dátum prihlášok
Ján Koman FBA0504 ŠK Farmaceut Bratislava 2124800 Áno 11.02.2019
Samuel Hostačný SPE0501 Klub OB Sokol Pezinok 406927 Áno 13.02.2019
Lukáš Kapusta SPE0602 Klub OB Sokol Pezinok 2111079 Áno 11.02.2019
Michal Zedníček SPE0603 Klub OB Sokol Pezinok 219102 Áno 11.02.2019
Filip Jančík SPE0604 Klub OB Sokol Pezinok 2120014 Áno 31.01.2019
Jakub Mozolík SPE0502 Klub OB Sokol Pezinok 2120018 Áno 03.02.2019

W -14 (9)

Pretekár Reg. číslo Klub SportIdent Etapy (E1) Dátum prihlášok
Tereza Kendrová FBA0651 ŠK Farmaceut Bratislava 2078493 Áno 11.02.2019
Paulína Žilincová SKS0651 Športový klub Sandberg 2103271 Áno 10.02.2019
Anamária Šutková SKS0552 Športový klub Sandberg 2049989 Áno 10.02.2019
Martina Buršíková RBA0652 TJ Rapid Bratislava 2017100 Áno 10.02.2019
Petra Kurucová SPE0651 Klub OB Sokol Pezinok 1407845 Áno 14.02.2019
Gabriela Ježíková SPE0551 Klub OB Sokol Pezinok 8060806 Áno 11.02.2019
Lucia Šipošová SPE0654 Klub OB Sokol Pezinok 435207 Áno 11.02.2019
Agáta Komanová SPE0553 Klub OB Sokol Pezinok 2111076 Áno 11.02.2019
Bianka Halčínová SPE0554 Klub OB Sokol Pezinok 2111078 Áno 11.02.2019

M -16 (8)

Pretekár Reg. číslo Klub SportIdent Etapy (E1) Dátum prihlášok
Filip Prutkay SKS0403 Športový klub Sandberg 2049996 Áno 10.02.2019
Jakub Hummel RBA0304 TJ Rapid Bratislava 2092467 Áno 08.02.2019
Andrej Mikloš SPE0401 Klub OB Sokol Pezinok 1407840 Áno 11.02.2019
Jakub Fraňo SPE0302 Klub OB Sokol Pezinok 406936 Áno 11.02.2019
Tomáš Zedníček SPE0405 Klub OB Sokol Pezinok 406970 Áno 11.02.2019
Šimon Šipoš SPE0406 Klub OB Sokol Pezinok 2120012 Áno 11.02.2019
Martin Tomovčík SPE04BA Klub OB Sokol Pezinok 1407854 Áno 13.02.2019
Marek Dolný SPE04BB Klub OB Sokol Pezinok 2111074 Áno 11.02.2019

W -16 (7)

Pretekár Reg. číslo Klub SportIdent Etapy (E1) Dátum prihlášok
Martina Vorlíčková SKS0551 Športový klub Sandberg 2049985 Áno 10.02.2019
Katarína Mravíková SKS0451 Športový klub Sandberg 2049983 Áno 10.02.2019
Barbora Zelníková SPE Klub OB Sokol Pezinok 1407850 Áno 13.02.2019
Ema Havlíková SPE0451 Klub OB Sokol Pezinok 1407844 Áno 11.02.2019
Natália Ježíková SPE0454 Klub OB Sokol Pezinok 1407843 Áno 11.02.2019
Klára Fedorová SPE0455 Klub OB Sokol Pezinok 2111072 Áno 31.01.2019
Martina Dorozlová SPE04BC Klub OB Sokol Pezinok 1407853 Áno 13.02.2019

M -18 (2)

Pretekár Reg. číslo Klub SportIdent Etapy (E1) Dátum prihlášok
Matúš Balogh SKS0101 Športový klub Sandberg 2028797 Áno 10.02.2019
Adam Filip Niton RBA01AC TJ Rapid Bratislava Áno 08.02.2019

W -18 (3)

Pretekár Reg. číslo Klub SportIdent Etapy (E1) Dátum prihlášok
Viktória Kostercová SKS0251 Športový klub Sandberg 2079535 Áno 10.02.2019
Kristína Šmiralová RBA0255 TJ Rapid Bratislava 434835 Áno 11.02.2019
Michaela Mozolíková SPE0254 Klub OB Sokol Pezinok 2120017 Áno 03.02.2019

M 19- (16)

Pretekár Reg. číslo Klub SportIdent Etapy (E1) Dátum prihlášok
Šimon Mižúr FBA9401 ŠK Farmaceut Bratislava 2051380 Áno 11.02.2019
Pavol Bukovac FBA8102 ŠK Farmaceut Bratislava 515478 Áno 11.02.2019
Medard Féder PEZ0102 Klub OB AŠK Pezinok 7204989 Áno 11.02.2019
Matej Kukurugya SKS0103 Športový klub Sandberg 2049990 Áno 10.02.2019
Radoslav Jonáš SKS6902 Športový klub Sandberg 7209462 Áno 10.02.2019
Marián Mikluš RBA7204 TJ Rapid Bratislava 8000029 Áno 10.02.2019
Philip Stubna RBA9304 TJ Rapid Bratislava 1399407 Áno 08.02.2019
Dominik Lovás RBA9902 TJ Rapid Bratislava 2045687 Áno 13.02.2019
Tobiáš Goldschmidt RBA0003 TJ Rapid Bratislava 2045678 Áno 10.02.2019
Michal Tomašovič SPE8902 Klub OB Sokol Pezinok 219144 Áno 11.02.2019
Adam Havlík SPE0201 Klub OB Sokol Pezinok 1407834 Áno 11.02.2019
Christián Heffner SPE9801 Klub OB Sokol Pezinok 46290 Áno 11.02.2019
Matúš Šimo SPE0107 Klub OB Sokol Pezinok 2088725 Áno 11.02.2019
Tomáš Šipoš SPE0311 Klub OB Sokol Pezinok 2120011 Áno 11.02.2019
Peter Karch SPE9112 Klub OB Sokol Pezinok 416749 Áno 11.02.2019
Tomáš Charvát SPE8502 Klub OB Sokol Pezinok 1985804 Áno 11.02.2019

W 19- (10)

Pretekár Reg. číslo Klub SportIdent Etapy (E1) Dátum prihlášok
Tatiana Bednáriková SSN7952 KOB Čingov Spišská Nová Ves 416825 Áno 11.02.2019
Katarína Sýkorová FBA8253 ŠK Farmaceut Bratislava 2099593 Áno 11.02.2019
Lea Simaichlová FBA8255 ŠK Farmaceut Bratislava 2116442 Áno 11.02.2019
Andrea Poštulková VZA9351 Slávia Žilinská univerzita 7207885 Áno 11.02.2019
Barbora Vorlíčková SKS7651 Športový klub Sandberg 2049984 Áno 10.02.2019
Tereza Miklušová RBA9952 TJ Rapid Bratislava 8222299 Áno 10.02.2019
Katarína Fedorová SPE7451 Klub OB Sokol Pezinok 8445533 Áno 11.02.2019
Lenka Jablonovská SPE9063 Klub OB Sokol Pezinok 2008513 Áno 11.02.2019
Ľubomíra Ježíková SPE83AA Klub OB Sokol Pezinok 2120015 Áno 11.02.2019
Michaela Zedníčková SPE8253 Klub OB Sokol Pezinok 2120013 Áno 11.02.2019

M 40- (17)

Pretekár Reg. číslo Klub SportIdent Etapy (E1) Dátum prihlášok
Martin Bednárik CNR7201 ŠK Cart print Nitra 406996 Áno 11.02.2019
Ivan Kotuliak FBA7402 ŠK Farmaceut Bratislava 2078495 Áno 11.02.2019
Marek Koman FBA7905 ŠK Farmaceut Bratislava 2124765 Áno 11.02.2019
Martin Németh FBA7802 ŠK Farmaceut Bratislava 2095934 Áno 11.02.2019
Medard Féder PEZ7303 Klub OB AŠK Pezinok 7201804 Áno 11.02.2019
Richard Balogh SKS6901 Športový klub Sandberg 2027941 Áno 10.02.2019
Peter Vorlíček SKS7501 Športový klub Sandberg 2049993 Áno 10.02.2019
Štefan Brňák SKS7601 Športový klub Sandberg 2049992 Áno 10.02.2019
Emil Kukurugya SKS6603 Športový klub Sandberg 2049986 Áno 10.02.2019
Milan Šimoník HBB7501 ŠK HADVEO Banská Bystrica 2126379 Áno 09.02.2019
Jaroslav Piják SPE5801 Klub OB Sokol Pezinok 1407868 Áno 31.01.2019
Marian Spišiak SPE7601 Klub OB Sokol Pezinok 7210911 Áno 11.02.2019
Andrej Mikloš SPE7503 Klub OB Sokol Pezinok 406930 Áno 11.02.2019
Tomáš Jančík SPE7603 Klub OB Sokol Pezinok 2118096 Áno 31.01.2019
Peter Kníž 06D74AA TRIAX Áno 23.01.2019
Slavomír Seemann Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos Áno 12.02.2019
Martin Lohnert 01C78AA Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos Áno 24.01.2019

W 40- (18)

Pretekár Reg. číslo Klub SportIdent Etapy (E1) Dátum prihlášok
Hana Šmelíková FBA6951 ŠK Farmaceut Bratislava 2012280 Áno 11.02.2019
Petra Kotuliaková FBA7552 ŠK Farmaceut Bratislava 2078494 Áno 11.02.2019
Kristína Komanová FBA7853 ŠK Farmaceut Bratislava 2124760 Áno 11.02.2019
Marta Jonášová SKS6951 Športový klub Sandberg 2049988 Áno 10.02.2019
Martina Brňáková SKS7752 Športový klub Sandberg 2049995 Áno 10.02.2019
Ľubica Šutková SKS77AB Športový klub Sandberg 2118101 Áno 10.02.2019
Ivana Bartalosová SKS78AC Športový klub Sandberg 2132981 Áno 10.02.2019
Veronika Prutkayová SKS7852 Športový klub Sandberg 2118102 Áno 10.02.2019
Edita Máčajová SKS75AB Športový klub Sandberg 2114247 Áno 10.02.2019
Mária Bellušová SKS74AC Športový klub Sandberg 2120022 Áno 10.02.2019
Soňa Mazúrová RBA6551 TJ Rapid Bratislava 307362 Áno 11.02.2019
Dagmar Miklušová RBA7351 TJ Rapid Bratislava 8123457 Áno 10.02.2019
Erika Vávrová RBA7751 TJ Rapid Bratislava 9201324 Áno 10.02.2019
Martina Pánková RBA6953 TJ Rapid Bratislava 445621 Áno 08.02.2019
Lenka Jančíková SPE Klub OB Sokol Pezinok 2111071 Áno 31.01.2019
Zuzana Šipošová SPE7351 Klub OB Sokol Pezinok 5576 Áno 11.02.2019
Lenka Knížová 06D77AA TRIAX 2120028 Áno 23.01.2019
Ľubica Slatinská 01C76AA Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos 2114241 Áno 23.01.2019

M 55- (13)

Pretekár Reg. číslo Klub SportIdent Etapy (E1) Dátum prihlášok
Ján Mižúr FBA5501 ŠK Farmaceut Bratislava 2079503 Áno 11.02.2019
Viktor Mikluš FBA5201 ŠK Farmaceut Bratislava 406913 Áno 11.02.2019
Ján Nebeský FBA4101 ŠK Farmaceut Bratislava 2095951 Áno 11.02.2019
Milan Mazúr RBA6201 TJ Rapid Bratislava 910191 Áno 11.02.2019
Dušan Formanko RBA5801 TJ Rapid Bratislava 2099591 Áno 08.02.2019
Ľudovít Šmelík RBA4301 TJ Rapid Bratislava 2104604 Áno 08.02.2019
Jozef Jánoška RBA5902 TJ Rapid Bratislava 307364 Áno 08.02.2019
Ján Štubňa RBA5803 TJ Rapid Bratislava 442874 Áno 08.02.2019
Dušan Rybár RBA6202 TJ Rapid Bratislava 2045172 Áno 08.02.2019
Štefan Noga SPE5402 Klub OB Sokol Pezinok 49722 Áno 11.02.2019
Miloš Paulo SPE6301 Klub OB Sokol Pezinok 46289 Áno 11.02.2019
Ivan Oravec SPE5502 Klub OB Sokol Pezinok 219143 Áno 13.02.2019
Jozef Fekiač VBA5801 ŠK VAZKA Bratislava 2042534 Áno 25.01.2019

W 55- (9)

Pretekár Reg. číslo Klub SportIdent Etapy (E1) Dátum prihlášok
Jana Mižúrová FBA6351 ŠK Farmaceut Bratislava 2079495 Áno 11.02.2019
Katarína Daříčková FBA5551 ŠK Farmaceut Bratislava 362807 Áno 14.02.2019
Beata Vávrová RBA5651 TJ Rapid Bratislava 682341 Áno 10.02.2019
Taťjana Jánošková RBA6051 TJ Rapid Bratislava 307440 Áno 08.02.2019
Marie Fraňová SPE5051 Klub OB Sokol Pezinok 416515 Áno 11.02.2019
Iveta Pijáková SPE6251 Klub OB Sokol Pezinok 1407866 Áno 31.01.2019
Maya Karovic SPE5851 Klub OB Sokol Pezinok 1400941 Áno 11.02.2019
Eva Králová VBA4751 ŠK VAZKA Bratislava 2051947 Áno 10.02.2019
Mária Fekiačová VBA5851 ŠK VAZKA Bratislava 53793 Áno 25.01.2019

Open (15)

Pretekár Reg. číslo Klub SportIdent Etapy (E1) Dátum prihlášok
Lenka Paulová SPE8852 Klub OB Sokol Pezinok 416538 Áno 11.02.2019
Barbora Chorvátová SPE9052 Klub OB Sokol Pezinok 406928 Áno 11.02.2019
František Ondra SPE73AE Klub OB Sokol Pezinok 219137 Áno 11.02.2019
Vladimír Bobovský SPE75AA Klub OB Sokol Pezinok 1425371 Áno 11.02.2019
Monika Babiaková SPE80AA Klub OB Sokol Pezinok 347727 Áno 11.02.2019
Iveta Bobovská SPE80AB Klub OB Sokol Pezinok 1425342 Áno 11.02.2019
Marián Mališ 01D69AA TJ Ioan 1209 2111085 Áno 28.01.2019
Adam Müller VBA8802 ŠK VAZKA Bratislava 307298 Áno 25.01.2019
Simon Brunovský 06D93AA TRIAX 2136715 Áno 10.02.2019
Lukáš Lovás 01C18AA Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos Áno 10.02.2019
Viktor Pavelek 01C56AA Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos 416827 Áno 05.02.2019
Andrej Sýkora 01C79BA Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos Áno 02.02.2019
René Vrábeľ 01C77AA Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos Áno 22.01.2019
Michal Šelc 01C88AA Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos Áno 29.01.2019
Ján Buršík 01C68AB Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos Áno 11.02.2019

N (10)

Pretekár Reg. číslo Klub SportIdent Etapy (E1) Dátum prihlášok
Henrieta Libantová ŠK Cart print Nitra Áno 11.02.2019
Teodorka Mravíková SKS0752 Športový klub Sandberg 2049982 Áno 10.02.2019
Ľubica Mravíková SKS70AB Športový klub Sandberg 2114237 Áno 10.02.2019
Mykhailo Koszeghy 01C05AA TJ Rapid Bratislava Áno 10.02.2019
Mariia Koszeghy 01C03AA TJ Rapid Bratislava Áno 10.02.2019
Andrej Mališ 01D01AA TJ Ioan 1209 2103536 Áno 28.01.2019
Katarína Poláková 06D95AA TRIAX 2133072 Áno 10.02.2019
Alžbeta Lovásová 01C69AA Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos 2120019 Áno 10.02.2019
Martin Lovás 01C04AB Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos Áno 10.02.2019
Sofia Fekete 01C07AC Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos Áno 03.02.2019

RD (15)

Pretekár Reg. číslo Klub SportIdent Etapy (E1) Dátum prihlášok
Gwen Van De Flaes ŠK Cart print Nitra Áno 11.02.2019
Alexandre Van De Flaes ŠK Cart print Nitra Áno 11.02.2019
Teo Martin Németh FBA1005 ŠK Farmaceut Bratislava 2096213 Áno 11.02.2019
Alan Sýkora FBA1202 ŠK Farmaceut Bratislava 2133067 Áno 11.02.2019
Hana Máčajová SKS1153 Športový klub Sandberg 2118097 Áno 10.02.2019
Amália Koszeghy 01C11AA TJ Rapid Bratislava Áno 10.02.2019
Olívia Koszeghy 01C13AA TJ Rapid Bratislava Áno 10.02.2019
Žofia Fedorová SPE Klub OB Sokol Pezinok 46281 Áno 11.02.2019
Emma Miklošová SPE Klub OB Sokol Pezinok 1407858 Áno 14.02.2019
Nela Bobovská SPE1351 Klub OB Sokol Pezinok 1407837 Áno 11.02.2019
Viktor Ježík SPE12AA Klub OB Sokol Pezinok 232070 Áno 11.02.2019
Matúš Zedníček SPE12AC Klub OB Sokol Pezinok 416594 Áno 11.02.2019
Alex Slatinsky Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos 2118087 Áno 23.01.2019
Anna Holmanova 01C17AA Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos Áno 08.02.2019
Linda Lohnertová 01C12AD Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos Áno 24.01.2019