Prihlášky

Preteky: Oblastný rebríček stred - individuálny meraný tréning 1.kolo (24.04.2021)

Počet prihlásených: 18

Kategórie

A          B          C          D         

A (13)

Pretekár Reg. číslo Klub SportIdent Etapy (E1, E2) Dátum prihlášok
Lenka Porubská TNR0451 ŠK Triturus Nitra 8668997 Áno Áno 17.04.2021
Július Porubský TNR7301 ŠK Triturus Nitra 7210405 Áno Áno 17.04.2021
Maroš Bukovac FBA7601 ŠK Farmaceut Bratislava 8518355 Áno Áno 17.04.2021
Alena Bukovacová FBA7451 ŠK Farmaceut Bratislava 8515557 Nie Áno 17.04.2021
Filip Bukovac FBA0501 ŠK Farmaceut Bratislava 8116740 Áno Áno 17.04.2021
Tereza Kendrová FBA0651 ŠK Farmaceut Bratislava 2078493 Áno Nie 17.04.2021
Tomáš Kasza FBA0503 ŠK Farmaceut Bratislava 8116805 Áno Áno 17.04.2021
Rebecca Herna FBA0553 ŠK Farmaceut Bratislava 8665514 Áno Nie 17.04.2021
Michal Pavlík SSN9001 KOB Čingov Spišská Nová Ves 1231990 Áno Áno 15.04.2021
Matej Kukurugya SKS0103 Športový klub Sandberg 2049990 Áno Áno 15.04.2021
Šimon Kukurugya SKS0402 Športový klub Sandberg 8103015 Áno Áno 15.04.2021
Milan Šimoník HBB7501 ŠK HADVEO Banská Bystrica 8004359 Áno Áno 14.04.2021
Ľuboš Michač HBB7601 ŠK HADVEO Banská Bystrica 8004349 Áno Áno 14.04.2021

B (3)

Pretekár Reg. číslo Klub SportIdent Etapy (E1, E2) Dátum prihlášok
Tereza Kendrová FBA0651 ŠK Farmaceut Bratislava 2078493 Nie Áno 17.04.2021
Rebecca Herna FBA0553 ŠK Farmaceut Bratislava 8665514 Nie Áno 17.04.2021
Ema Michačová HBB0551 ŠK HADVEO Banská Bystrica 8517354 Áno Áno 14.04.2021

C (2)

Pretekár Reg. číslo Klub SportIdent Etapy (E1, E2) Dátum prihlášok
Ella Michaela Patrášová HBB0951 ŠK HADVEO Banská Bystrica 889284 Áno Áno 14.04.2021
Samuel Michač HBB0802 ŠK HADVEO Banská Bystrica 8518354 Áno Áno 14.04.2021

D (2)

Pretekár Reg. číslo Klub SportIdent Etapy (E1, E2) Dátum prihlášok
Lukáš Bukovác FBA1002 ŠK Farmaceut Bratislava 8515555 Áno Áno 17.04.2021
Šimon Patráš HBB1301 ŠK HADVEO Banská Bystrica 1295689 Áno Áno 14.04.2021