Preteky

Dátum Názov Miesto Odvetvie Klasifikácia Organizátor Info
12.09.2015 Majstrovstvá Slovenskej republiky v TempO, 3. kolo Slovenského pohára v TempO Bratislava TRAIL MSR FBA
13.09.2015 4. kolo Slovenského pohára v PreO Bratislava TRAIL SRJ FBA
13.09.2015 Dunajská buzola, 9. kolo rebríčka oblasti Západ Bratislava OB OR FBA
19.09.2015 Majstrovstvá SR v OB - dlhá trať Kunerád OB MSR VZA
20.09.2015 SRJ v OB - stredná trať Kunerád OB SRJ VZA
26.09.2015 SRJ v OB Medzi obcou Borinka a Medenými Hámrami OB SRJ SKS
27.09.2015 SRJ v OB Biely Kríž - Včelín, Svätý Jur OB SRJ VBA
17.10.2015 Majstrovstvá Západnej oblasti na dlhej trati, Jesenný Sporko - 11. kolo rebríčka oblasti Západ Svätý Jur, Infocentrum AINova OB OR BBA
17.10.2015 8. kolo oblastného rebríčka Košického kraja v orientačnom behu Košice-sídlisko Ťahanovce OB OR TKE
18.10.2015 Beh dolinou Túfna a oblastný rebríček stred v OB Lesná cesta Zalámaná a Môlča, autokrosový areal OB OR EBB
18.10.2015 9. kolo oblastného rebríčka Košického kraja v orientačnom behu Silica-Ľadnica OB OR TKE
24.10.2015 Majstrovstvá SR v OB - šprint Kremnica OB MSR SKS
24.10.2015 SRJ v OB - stredná trať Kremnica OB SRJ SKS
25.10.2015 SRJ v OB - stredná trať Kremnička OB SRJ HBB
08.11.2015 Jesenná cena Rapidu, 12. kolo rebríčka oblasti Západ Ekonomická univerzita Bratislava - Petržalka OB OR RBA
29.11.2015 Katarínsky orienťák Základná škola Kysak OB V KYS
05.12.2015 Mikulášska čižma, Košice OB OR TKE
06.12.2015 MIKULÁŠSKE PRETEKY 2015 Bratislava Petržalka - Dostihová dráha OB OR VBA
19.12.2015 Vianočný kapor Košice OB OR TKE