Prihlášky

Preteky: INOV8 Cup + maďarský rebríček (29.08.2020)

Počet prihlásených: 27

Kategórie

M -16 A    M 21- E    M 21- B    M 40- A    M 45- A    M 55- A    M 60- A    W -16 A    W 35- A    W 40- A    W 45- A    W 55- A    M 65- A    W 60- A    M -10 R    K3         W 70- A   

M -16 A (3)

Pretekár Reg. číslo Klub SportIdent Etapy (E1, E2) Dátum prihlášok
Filip Bukovac FBA0501 ŠK Farmaceut Bratislava 8116740 Áno Áno 14.08.2020
Ján Koman FBA0504 ŠK Farmaceut Bratislava 8226389 Áno Áno 14.08.2020
Tomáš Kasza FBA0503 ŠK Farmaceut Bratislava 8116805 Áno Áno 14.08.2020

M 21- E (3)

Pretekár Reg. číslo Klub SportIdent Etapy (E1, E2) Dátum prihlášok
Maroš Bukovac FBA7601 ŠK Farmaceut Bratislava 8518355 Áno Áno 14.08.2020
Peter Mižúr FBA9101 ŠK Farmaceut Bratislava 8116785 Áno Áno 14.08.2020
Pavol Bukovac FBA8102 ŠK Farmaceut Bratislava 8115118 Áno Áno 14.08.2020

M 21- B (1)

Pretekár Reg. číslo Klub SportIdent Etapy (E1, E2) Dátum prihlášok
Lukáš Poláček SPE8601 Klub OB Sokol Pezinok 2078195 Áno Áno 13.08.2020

M 40- A (2)

Pretekár Reg. číslo Klub SportIdent Etapy (E1, E2) Dátum prihlášok
Marek Koman FBA7905 ŠK Farmaceut Bratislava 8226311 Áno Áno 14.08.2020
Marian Spišiak SPE7601 Klub OB Sokol Pezinok 7210911 Áno Áno 13.08.2020

M 45- A (1)

Pretekár Reg. číslo Klub SportIdent Etapy (E1, E2) Dátum prihlášok
Ladislav Kasza FBA7102 ŠK Farmaceut Bratislava 7003175 Áno Áno 14.08.2020

M 55- A (1)

Pretekár Reg. číslo Klub SportIdent Etapy (E1, E2) Dátum prihlášok
László Prill FBA6302 ŠK Farmaceut Bratislava 45259 Áno Áno 14.08.2020

M 60- A (1)

Pretekár Reg. číslo Klub SportIdent Etapy (E1, E2) Dátum prihlášok
Jaroslav Piják SPE5801 Klub OB Sokol Pezinok 8025012 Áno Áno 12.08.2020

W -16 A (2)

Pretekár Reg. číslo Klub SportIdent Etapy (E1, E2) Dátum prihlášok
Tereza Kendrová FBA0651 ŠK Farmaceut Bratislava 8518357 Áno Áno 14.08.2020
Rebecca Herna FBA0553 ŠK Farmaceut Bratislava 8665514 Áno Áno 14.08.2020

W 35- A (1)

Pretekár Reg. číslo Klub SportIdent Etapy (E1, E2) Dátum prihlášok
Alena Bukovacová FBA7451 ŠK Farmaceut Bratislava 8515557 Áno Áno 14.08.2020

W 40- A (1)

Pretekár Reg. číslo Klub SportIdent Etapy (E1, E2) Dátum prihlášok
Kristína Komanová FBA7853 ŠK Farmaceut Bratislava 8226357 Áno Áno 14.08.2020

W 45- A (1)

Pretekár Reg. číslo Klub SportIdent Etapy (E1, E2) Dátum prihlášok
Hana Šmelíková FBA6951 ŠK Farmaceut Bratislava 8071314 Áno Áno 14.08.2020

W 55- A (2)

Pretekár Reg. číslo Klub SportIdent Etapy (E1, E2) Dátum prihlášok
Jana Mižúrová FBA6351 ŠK Farmaceut Bratislava 2079495 Áno Áno 14.08.2020
Iveta Pijáková SPE6251 Klub OB Sokol Pezinok 8025010 Áno Áno 12.08.2020

M 65- A (2)

Pretekár Reg. číslo Klub SportIdent Etapy (E1, E2) Dátum prihlášok
Ján Mižúr FBA5501 ŠK Farmaceut Bratislava 2079503 Áno Áno 14.08.2020
Pavol Poláček SPE5501 Klub OB Sokol Pezinok 1407867 Áno Áno 12.08.2020

W 60- A (2)

Pretekár Reg. číslo Klub SportIdent Etapy (E1, E2) Dátum prihlášok
Darina Poláčková SPE5852 Klub OB Sokol Pezinok 1407865 Áno Áno 12.08.2020
Maya Karovic SPE5851 Klub OB Sokol Pezinok 1400941 Áno Áno 13.08.2020

M -10 R (1)

Pretekár Reg. číslo Klub SportIdent Etapy (E1, E2) Dátum prihlášok
Lukáš Bukovác FBA1002 ŠK Farmaceut Bratislava 8515555 Áno Áno 14.08.2020

K3 (2)

Pretekár Reg. číslo Klub SportIdent Etapy (E1, E2) Dátum prihlášok
Ida Herna FBA7253 ŠK Farmaceut Bratislava 2103272 Áno Áno 14.08.2020
Tibor Novosad FBA7103 ŠK Farmaceut Bratislava 2103265 Áno Áno 14.08.2020

W 70- A (1)

Pretekár Reg. číslo Klub SportIdent Etapy (E1, E2) Dátum prihlášok
Soňa Kavecká SPE4851 Klub OB Sokol Pezinok 1407848 Áno Áno 13.08.2020